مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جامعه شناسی | سال:1389 | دوره:5 | شماره:1 | صفحه شروع:29 | صفحه پایان:39

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

442

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیرات جایگاه اجتماعی - اقتصادی والدین بر متغیرهای پیکرسنجی کودکان 1-0 ساله شهر اراک – مطالعه آنتروپومتری

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 39

چکیده

 رشد کودکان, بدون تردید, تحت تاثیر عوامل متعددی صورت می گیرد که در ارتباط با هم هستند. با این حال تعیین سهم هر یک از عوامل تاثیرگذار مهم در یک طرح طبقه بندی شده و کاملا نظام یافته هنوز وجود ندارد. در این مقاله به مقایسه اثرات مشخصه های زیستی و اجتماعی والدین بر رشد کودکان 1-0 ساله شهر اراک پرداخته شده است.با توجه به نتایج این مطالعه, متغیرهای مادری تا زمان تولد بیشترین اثر را بر شاخص های پیکر سنجی کودکان خصوصا وزن آنها دارد اما به نظر می رسد این تاثیرات پس از این زمان تا سن یک سالگی کم رنگ تر و کم اثرتر می شوند مخصوصا اگر امکان دسترسی رایگان به مراکز بهداشتی درمانی وجود داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID