مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

10,308

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برنامه ریزی منطقه ای در ایران: اقدامات و چالش ها

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 114

چکیده

 برنامه ریزی منطقه ای فرآیندی برای تلفیق برنامه های توسعه اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی با بعد فضایی در جهت تعادل بخشی میان سه عنصر انسان, فعالیت ها و فضا, در درون و بین مناطق به منظور دستیابی به الگوی آمایشی مناسب و پایدار است. این مقاله در صدد است ضمن تشریح ابعاد تئوریکی موضوع برنامه ریزی منطقه ای به تحلیل و تبیین بسترهای فکری و اقدامات عملی برنامه ریزی منطقه ای در ایران پرداخته و چالش های موجود در این زمینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. نتایج حاصل از این بحث نشان می دهد که اگر چه موضوع برنامه ریزی منطقه ای در نظریه های کلاسیکی و نئوکلاسیکی مورد غفلت قرار گرفت اما بعدها دیدگاه های دوگانگی اقتصادی, همگرایی منطقه ای و رویکردهای قطبی شدن در ساختار فضایی, مساله برنامه ریزی منطقه ای را مورد کنکاش قرار دادند. در ایران نیز علی رغم نابرابری فزاینده ای که در ساختار توسعه منطقه ای در کشور وجود دارد و ضرورت برنامه ریزی منطقه ای نیز از اولین برنامه توسعه اجتماعی - اقتصادی (34-1327) احساس می شد, اما غلبه برنامه ریزی ملی و ساختار بخشی هیچگاه فرصت مناسبی را برای برنامه ریزی منطقه ای فراهم نکرد و هم اینک نیز شکل گیری این الگو از برنامه ریزی در کشور با چالش های اساسی مواجه می باشد که بدون رفع آنها دستیابی به توسعه فضایی متعادل و پایدار که از اهداف اصلی برنامه ریزی منطقه ای است امکان پذیر نخواهد بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کلانتری، جلیل، و چوبچیان، شهلا. (1389). برنامه ریزی منطقه ای در ایران: اقدامات و چالش ها. جامعه شناسی، 5(1)، 97-114. SID. https://sid.ir/paper/185136/fa

  Vancouver: کپی

  کلانتری جلیل، چوبچیان شهلا. برنامه ریزی منطقه ای در ایران: اقدامات و چالش ها. جامعه شناسی[Internet]. 1389؛5(1):97-114. Available from: https://sid.ir/paper/185136/fa

  IEEE: کپی

  جلیل کلانتری، و شهلا چوبچیان، “برنامه ریزی منطقه ای در ایران: اقدامات و چالش ها،” جامعه شناسی، vol. 5، no. 1، pp. 97–114، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/185136/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.