مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جامعه شناسی | سال:1389 | دوره:5 | شماره:1 | صفحه شروع:9 | صفحه پایان:28

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

312

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر نوسازی اندیشه بر پیشبرد نوسازی کالبدی بافت های فرسوده شهر تهران (مطالعه موردی بافت فرسوده اتابک)

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 28

چکیده

 در سال های اخیر با افزایش بی رویه و بدون برنامه جمعیت بسیاری از بافت های داخلی شهر به تدریج کارکرد اصلی خود را از دست داده و با کارکرد نامناسب مواجه گشته است و با از بین رفتن شرایط مناسب زندگی به بافت  فرسوده مبدل گشته اند. این بافت های فرسوده و قدیمی نظر بسیاری از نوسازان شهری را به خود جلب کرده است اما کارنوسازی شهری با مسایل و مشکلات عدیده ای در بسیاری از مناطق مواجه گشته و در بعضی زمان ها به کندی پیش رفته است. با توجه به نظریات نظریه پردازان نوسازی که در چارچوب نظری آمده است این بافت ها به دلیل فقر ذهنی ساکنین و مالکین آنها امکان نوسازی خود به خودی را نداشته و به دلیل ذهنیت خاص افراد و شیوه وسبک سنتی در این بافت ها تغییر سریع با رشد شتابان در این مناطق می تواند آثار روانی و اجتماعی نامطلوبی را برجای گذارد.با توجه به این که شهر بدون دگرگونی شهر نیست, انسان شهرنشین نیز برای پذیرفتن این دگرگونی نیاز به دگرگونی فکری دارد, در نتیجه درگذر توسعه و نوسازی لازم است یکسری باورهای فرهنگی عمده و اساسی در درون انسانها ایجاد کرد تا بتوان انتظار نوسازی موفق را داشت و لازم است نوسازی فرهنگی به عنوان پیش زمینه نوسازی کالبدی بافت های فرسوده شهری مد نظر قرار گیرد لذا به نظر می رسد که بین نوسازی اندیشه و پیشبرد کار نوسازی شهری در بافت های فرسوده شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID