مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جامعه شناسی | سال:1388 | دوره:5 | شماره:3 | صفحه شروع:97 | صفحه پایان:121

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

411

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاملی برچیستی فراتحلیل در تحقیقات جامعه شناختی ایران

نویسنده

فروغ زاده سیمین

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 121

چکیده

 ورود به عرصه فراتحلیل, گام نهادن به سرزمینی جدید با پژوهشگران اندک است. فقر مبانی نظری و تحقیقات اجتماعی به شیوه فراتحلیل, تنوع و تکثر روش های مختلف در انجام فراتحلیل و مهم تر ازهمه مغایرت مبانی نظری و اصول معرفی شده این روش, با تحقیقات انجام شده به این شیوه, تصویر مه آلودی را در مقابل چشم جستجوگران روش فراتحلیل, به نمایش می گذارد. این مقاله ضمن معرفی روش فراتحلیل و بیان ویژگی های آن, مروری بر تعدادی از تحقیقات اجتماعی انجام شده با عنوان «فراتحلیل» داشته و سعی بر آن دارد که علاوه بر ارایه تصویری از این دست پژوهش ها, به مقایسه آنها با اصول معرفی شده فراتحلیل, بپردازد. این مطالعه نشان داد, تحقیقات فراتحلیل به لحاظ روش اجرا, در مقایسه با یکدیگر متفاوت بوده و از مبانی نظری روش فراتحلیل نیز تا حدی دور شده اند. به گونه ای که روی آوردن به مرور کیفی تحقیقات و عدم توجه به کمی بودن روش فراتحلیل, ارزیابی از کیفیت تحقیقات و بررسی همسازی ارگانیک بین عناصر تحقیق و در نهایت نشان دادن نقاط قوت و ضعف پژوهش ها و حرکت به سمت بهینه سازی تحقیقات, تعیین جامعه آماری آمیخته از آثار علمی متنوع (کتاب, مقاله, تحقیق) و نه صرفا پژوهش های تجربی کمی, شناسایی عوامل موثر بر یک موضوع از طریق میزان تکرار آنها در تحقیقات مختلف, تعیین واحد تحلیل در سطح کلان, عدم محاسبه اندازه اثر از جمله مواردی است که امروزه در تحقیقات اجتماعی انجام شده در ایران با عنوان «فراتحلیل» وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID