مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جامعه شناسی | سال:1388 | دوره:5 | شماره:4 | صفحه شروع:131 | صفحه پایان:144

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

329

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کارکردهای اجتماعی جنبش شاه اسماعیل صفوی در نظام اجتماعی - دینی ایران

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 144

چکیده

 در این مقاله سعی بر این بوده تا ضمن بررسی و مرور تاریخی جنبش صفویه با استناد به منابع متفاوت تاریخی – اجتماعی ریشه های موجد آن و عوامل موفقیت و پیروزی این جنبش شناخته شود, تا بتوان از خلال این بررسی با کمک گرفتن از مباحث و نظریه های جامعه شناسان به یک مطالعه تاریخی- تطبیقی از این جنبش با اوضاع و شرایط حاکم بر ایران کنونی که در آن هستیم بپردازیم. جنبش صفویه در نوع خود علاوه بر این که یک واقعه منحصر به فرد می باشد در تاریخ ایران بسیار اثرگذار, راهنما و بسترساز وقایع تاریخی- سیاسی - اجتماعی پس از خود در طی این قریب به پنج سده بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID