مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,642

دانلود:

482

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی جامعه شناختی الگوی مصرف لوازم آرایشی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحدآستارا، تالش (غرب گیلان)

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 41

چکیده

 این پژوهش درصدد بررسی جامعه شناختی الگوی مصرف لوازم آرایشی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد آستارا و تالش به منظور پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش: «چرا و چگونه الگوی مصرف لوازم آرایشی تغییر یافته است؟» می باشد. چارچوب نظری این پژوهش, تلفیقی از نظریه های بوردیو, گیدنز, گافمن, فرم وفیسک, و دوسرتو بوده است. این پژوهش از نوع کیفی و در آن از رویکرد های مطالعه میدانی به عنوان رویکرد اصلی و مطالعه اسنادی به عنوان ابزار مکمل استفاده شده است. داده های پژوهش از طریق مشاهده و مصاحبه غیررسمی در دو موقعیت جلوی صحنه: موقعیت اول, حوزه رسمی (دانشگاه), موقعیت دوم, حوزه غیررسمی (بیرون از دانشگاه) جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل دختران دانشجوی دانشگاه آزاد واحد آستارا و تالش می باشد.نتایج این مطالعه شامل یافته های توصیفی و تحلیلی است که نشان می دهد, افزایش سرمایه (اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی) زنان جامعه ایرانی باعث تمایز و تفاوت نسبت به گذشته آن ها می شود و از جمله عناصر مهم به شمار می آیند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

ابوالحسن تنهایی، حسین، و ارزبین، فرید. (1389). بررسی جامعه شناختی الگوی مصرف لوازم آرایشی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحدآستارا, تالش (غرب گیلان). جامعه شناسی، 5(2)، 25-41. SID. https://sid.ir/paper/185114/fa

Vancouver: کپی

ابوالحسن تنهایی حسین، ارزبین فرید. بررسی جامعه شناختی الگوی مصرف لوازم آرایشی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحدآستارا, تالش (غرب گیلان). جامعه شناسی[Internet]. 1389؛5(2):25-41. Available from: https://sid.ir/paper/185114/fa

IEEE: کپی

حسین ابوالحسن تنهایی، و فرید ارزبین، “بررسی جامعه شناختی الگوی مصرف لوازم آرایشی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحدآستارا, تالش (غرب گیلان)،” جامعه شناسی، vol. 5، no. 2، pp. 25–41، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/185114/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی