مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جامعه شناسی
سال:1389 | دوره:5 | شماره:2
صفحه شروع:145 | صفحه پایان:167

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

263

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد شبکه های اجتماعی در آمارگیری از جمعیت های نادر

صفحات

 صفحه شروع 145 | صفحه پایان 167

چکیده

 تعداد و ویژگی های افراد مبتلا به بیماری ایدز, معتادان به مواد مخدر یا مصرف کنندگان داروهای توهم زا, بزهکاران, کودکان خیابانی و حیوانات نادر یک ناحیه, موضوعاتی بوده اند که از دیر باز مورد توجه محققان علوم اجتماعی, جمعیت شناسی, زیست شناسی و پزشکی بوده است. اندازه این جمعیت ها, نحوه پراکندگی آن ها, نسبت آن ها در کل جمعیت و متغیرهایی از این قبیل, همواره در مطالعه این جمعیت ها مورد توجه بوده اند. بررسی چنین جمعیت هایی که به دلیل ویژگی هایشان, نادر, پنهان یا سخت شمار نامیده می شوند, روش های خاص خود را می طلبد. یکی از مهمترین موضوعات در بررسی این جوامع یافتن اندازه آن ها است. در این زمینه روش های متنوعی ارایه گردیده اند که در این مقاله مهمترین آن ها معرفی شده اند. هر چند هدف اصلی این مقاله معرفی روش نسبتا جدیدی است که بیشتر در جامعه شناسی مورد استفاده قرار می گیرد و آن کاربرد شبکه اجتماعی افراد در برآورد این گونه جمعیت ها است. این روش به طور کامل در بخش های 3 - 4 و 3 - 5 توضیح داده شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.