مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیای طبیعی | سال:1388 | دوره:1 | شماره:3 | صفحه شروع:71 | صفحه پایان:82

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

264

دانلود:

147

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغیرات کیفی آب های زیرزمینی دشت ارسنجان

نویسنده

شعبانی محمد

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 82

چکیده

 مدیریت بهینه منابع آبی و حفظ و ارتقای کیفیت آنها نیازمند وجود اطلاعات در زمینه موقعیت, مقدار و پراکنش فاکتورهای شیمیایی آب در یک منطقه جغرافیایی معین می‌باشد. تغییر کیفیت آب های زیرزمینی و شور شدن منابع آب در حال حاضر خطری بزرگ در راه توسعه کشاورزی کشور بخصوص در اراضی خشک می‌باشد. این تحقیق در دشت ارسنجان در شمال شرق استان فارس صورت گرفته و هدف از آن مطالعه تغییرات کیفی و مکانی خصوصیات آبهای زیرزمینی از نظر پارامترهای EC, PH,NO3++  و TDS و پهنه بندی آبهای زیرزمینی منطقه جهت مصارف شرب و کشاورزی می‌باشد. نتایج نشان داد که مقدار EC و  TDSاز شمال غرب دشت به سمت جنوب و جنوب شرق در حال افزایش است. در حالیکه مقدار NO3++ از جنوب و جنوب شرق به سمت شمال غرب در افزایش می باشد. علاوه بر این نتایج نشان داد که از نظر شرب, آب های زیر زمینی منطقه بر اساس دیاگرام شولر در چهار گروه خوب (17 درصد), قابل قبول (48.22 درصد), نامناسب (31.71 درصد) و بد (3.07 درصد) و ازنظر کیفیت, جهت استفاده در کشاورزی در چهار کلاس خوب (14.5 درصد), قابل قبول (66.14) مشکوک (15.71 درصد) و بد (3.65 درصد) قرار می گیرند. همچنین نتایج نشان داد که از نظر درجه ایجاد مشکل در استفاده از آب های زیر زمینی در کشاورزی بیش از 75% درصد آب های زیر زمینی دشت ارسنجان دارای مشکل کم تا متوسط هستند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID