مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیای طبیعی
سال:1389 | دوره:3 | شماره:9
صفحه شروع:101 | صفحه پایان:116

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,349

دانلود:

192

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ساختار سکونتگاه های روستایی در رابطه با عوامل مهم جغرافیایی در روستاهای آستارا

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 116

چکیده

 عوامل گوناگونی در انتخاب موقعیت, استقرار مکانی و تحولات سکونتگاه های روستایی دخالت دارند, که در بین عوامل طبیعی, زمین به عنوان زیستگاه انسان و بستر فعالیت های عمرانی در هر سرزمینی نقش بسزای را ایفا می نمایند. استان گیلان با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی (بارش, رطوبت), پوشش گیاهی (جنگل و مرتع), کوه و دریا در فرایند تحولات مساکن روستایی تحت تاثیر زیادی قرار گرفته است و روند این تغییر و تحولات در مساکن روستایی شهرستان مرزی آستارا به عنوان شمال غربی ترین شهرستان استان گیلان انگیزه انجام این مطالعه شد.این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی به استناد شکل های توپوگرافی 1:50000 زمین شناسی 1:250000 و 1:100000 انجام شده است.نتایج مطالعات نشان داد: به سبب ساز و کار عوامل و توان های محیط طبیعی شهرستان و چشم اندازه های زیبایی نظیر: سواحل دریا (روستاهای سیبلی, دربند, ویرمونی ...) جلگه های سرسبز (روستاهای شیخ محله, هردشت, بی بی یانلو ...) کوه پایه های نیمه جنگلی (روستاهای صیادلر, باسکم چال ...) و نهایتا آخرین سطوح ارتفاعی منطقه که جزء سحر انگیزترین مناطق کوهستانی جنگلی مرتعی شمال کشور می باشد (گردنه حیران, فندق پشته, آق مسجد ...) و البته در کنار همه توان های طبیعی, هم جواری با کشور آذربایجان, تغییر و تحول زیادی در نوع مصالح و فرم معماری در مساکن روستایی آستارا صورت گرفته است. گوناگونی محیط جغرافیایی, فروپاشی اتحاد جماهیر شوروری و تحولات اقتصادی و اجتماعی دو دهه اخیر سبب شده تا الگوی مسکن روستایی در آستارا متفاوت با دیگر نقاط کشور باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی