مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,163

دانلود:

236

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر پخش سیلاب بر نفوذپذیری خاک مطالعه موردی: دشت موسیان، استان ایلام

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 14

چکیده

 سازندهای متفاوت با خصوصیات مختلف, رواناب هایی با کیفیت متفاوت ایجاد می کنند. بنابراین موفقیت یا عدم موفقیت طرح های پخش سیلاب علاوه بر کیفیت خاک عرصه, به کیفیت سیلاب های ورودی به سیستم پخش نیز بستگی دارد. با قبول این نکته که پخش سیلاب موجب تغییراتی در ویژگی های خاک می شود. این تغییرات می تواند, طیف وسیعی از خصوصیات خاک از قبیل درصد ماسه, لای, رس و سنگ ریزه, درصد اشباع, TNV, کلسیوم, منیزیوم, سدیوم, نفوذپذیری و همچنین نسبت جذب سطحی سدیوم و درصد سدیوم قابل تبادل را شامل شود. لذا این تحقیق به منظور بررسی تغییرات نفوذ پذیری, خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اثر گذار بر میزان نفوذ پذیری خاک در عرصه پخش سیلاب دشت موسیان واقع در جنوب استان ایلام انجام گرفت. نمونه برداری به روش سیستماتیک – تصادفی و با شبکه بندی نوارها و تهیه نمونه مرکب از عمق های صفر تا 25, 25 تا 50 و 50 تا 75 سانتی متر انجام شد. داده های حاصله تجزیه واریانس شد و با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه میانگین ها انجام شد. نتایج نشان داد که درصد لای, رس, کلسیوم, سدیوم, درصد اشباع و نسبت جذب سطحی سدیوم در عرصه نسبت به شاهد افزایش و نفوذپذیری,TNV  درصد ماسه و سنگ ریزه کاهش یافته است. بافت خاک در عمق سطحی شاهد ماسه لیمونی و در عرصه پخش سیلاب به لیمون ماسه ای تغییر پیدا کرد. همچنین بر اساس نتایج, وزن مخصوص ظاهری در عرصه نسبت به شاهد کاهش یافت. به این ترتیب مشخص شد که با ورود سیلاب, خصوصیات فیزیکی خاک عرصه, دچار تغییر می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  زهتابیان، غلامرضا، و رحیم زاده، قدرت. (1389). بررسی تاثیر پخش سیلاب بر نفوذپذیری خاک مطالعه موردی: دشت موسیان, استان ایلام. جغرافیای طبیعی، 3(9)، 1-14. SID. https://sid.ir/paper/185021/fa

  Vancouver: کپی

  زهتابیان غلامرضا، رحیم زاده قدرت. بررسی تاثیر پخش سیلاب بر نفوذپذیری خاک مطالعه موردی: دشت موسیان, استان ایلام. جغرافیای طبیعی[Internet]. 1389؛3(9):1-14. Available from: https://sid.ir/paper/185021/fa

  IEEE: کپی

  غلامرضا زهتابیان، و قدرت رحیم زاده، “بررسی تاثیر پخش سیلاب بر نفوذپذیری خاک مطالعه موردی: دشت موسیان, استان ایلام،” جغرافیای طبیعی، vol. 3، no. 9، pp. 1–14، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/185021/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی