مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیق در علوم دندانپزشکی | سال:1390 | دوره:8 | شماره:1 (پیاپی 27) | صفحه شروع:20 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

159

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فراوانی تظاهرات دهانی - صورتی در مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس

صفحات

 صفحه شروع 20 | صفحه پایان 26

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به شیوع و افزایش بیماری مالتیپل اسکلروزیس(MS)  و روند اختلال این بیماری روی سیستم عصبی مرکزی و اعصاب دهانی - صورتی و برای تعیین فراوانی تظاهرات دهانی - صورتی و عوامل مرتبط با آن, این تحقیق بر روی گروهی از مبتلایان به MS در سال 1389 انجام شد.مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی بر روی 400 بیمار با تشخیص قطعی MS که تحت پوشش انجمن MS ایران بودند با نمونه گیری مستمر انجام گرفت. تظاهرات دهانی - صورتی شامل نورالژی عصب سه قلو, فلج صورتی, اختلال مفصل گیجگاهی - فکی, اختلال بلع, اختلال تکلم, نشانه های بینائی بودند. شیوع هر یک از علائم فوق تعیین و میزان واقعی آن با احتمال 95 درصد برآورد شده و نقش عوامل مرتبط با بروز آن, توسط آزمون کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: در 89.2 درصد از این 400 نمونه, تظاهرات دهانی - صورتی وجود داشت. شایع ترین تظاهرات نشانه های بینائی 79.5 درصد, اختلال تکلم 44.3 درصد, اختلال بلع 21 درصد و فلج صورتی 15.3 درصد و اختلال مفصل گیجگاهی - فکی 14.3 درصد و کمترین نوع تظاهر نورالژی عصب سه قلو 13.3 درصد برآورد شد. برای سوابق فردی و خانوادگی در بروز تظاهرات نقشی پیدا نشد, اما آنهایی که تظاهرات دهانی - صورتی داشتند, نسبت به آنهایی که این تظاهرات را نداشتند 3 برابر بیشتر در معرض ابتلای بیش از 7 سال بیماری MS بودند.نتیجه گیری: به نظر می رسد شیوع تظاهرات دهانی - صورتی در این بیماران بالا بوده و جای نگرانی دارد. با توجه به عوارض شناخته شده این تظاهرات اقدامات لازم برای کاهش آن توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID