مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیق در علوم دندانپزشکی | سال:1391 | دوره:9 | شماره:3 (پیاپی 33) | صفحه شروع:132 | صفحه پایان:139

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

299

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شاخص های آنتروپومتریک سر و صورت در گروهی از بالغین ایرانی

صفحات

 صفحه شروع 132 | صفحه پایان 139

چکیده

 سابقه و هدف: یکی از مهمترین مسائل در درمان ناهنجاری های فک و صورت اطلاع از مقادیر طبیعی آنتروپومتریک در همان گروه نژادی می باشد. این تحقیق جهت بررسی شاخص های آنتروپومتریک سر و صورت بالغین سالم ایرانی (30-18 سال) در گروهی از بالغین ایرانی انجام گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی 50 مرد و 50 زن بالغ و سالم ایرانی که طبق معیارهای کتب مرجع در هر سه بعد دارای چهره و اکلوژن طبیعی بودند و سابقه درمان ارتودنسی, تروما و جراحی زیبایی در سر و صورت نداشتند, انتخاب شدند. 19 شاخص خطی, 4 شاخص زاویه ایی و 9 نسبت در 5 ناحیه سر و صورت به روش Farkas اندازه گیری شد. جهت آنالیز یافته ها بر حسب جنس و مقایسه آنها با مقادیر طبیعی سفید پوستان آمریکای شمالی از آزمون one sample t-test و paired t-test استفاده گردید.یافته ها: با توجه به نسبت های حاصله, افراد مورد مطالعه دارای فرم سر براکی سفال با شاخص (3.5±81.7) و (2.9±81.4) به ترتیب در مردان و زنان و فرم بینی لپتورین و فرم صورت لپتوپروسوپ با شاخص (4.4±90.3) و (5±91.4 به ترتیب در مردان و زنان بودند. هنگام مقایسه با سفید پوستان آمریکای شمالی علاوه بر تفاوت موجود در بسیاری از شاخص های خطی و زاویه ایی, در نسبت های سر و چشم در هر دو جنس و نسبت های صورت و بینی در زنان تفاوت معنی داری بین دو نژاد مشاهده گردید (p<0.01).نتیجه گیری: با توجه به تفاوتهای موجود بین دو نژاد, نمی توان مقادیر طبیعی سایر جوامع را جهت درمان ناهنجاری های فک و صورت ایرانیان بکار برد. توصیه می شود, مطالعات جامع تر جهت تعیین مقادیر طبیعی آنتروپومتریک در نژادهای مختلف ایرانی انجام گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID