مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیق در علوم دندانپزشکی | سال:1391 | دوره:9 | شماره:4 (پیاپی 34) | صفحه شروع:235 | صفحه پایان:238

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

171

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزارش یک مورد آدنوئید سیستیک کار سینومای اولیه داخل استخوانی در قدام فک پائین

صفحات

 صفحه شروع 235 | صفحه پایان 238

چکیده

 سابقه و هدف: آدنوئید سیستیک کارسینوما, توموری با منشا اپی تلیالی نادر در ناحیه فک و صورت می باشد. در این مقاله یک مورد از این تومور در ناحیه قدام فک پائین در یک مورد گزارش می شود.معرفی مورد: خانم 75 ساله با شکایت از وجود توده بافت نرم دردناک در قدام فک پائین, در سال 1387 به دانشکده دندانپزشکی مشهد مراجعه کرد, بیمار سابقه 9 ساله از وجود این توده با رشد کند را گزارش نمود. بررسی رادیوگرافی, رادیولوسنسی وسیع با مارژین نامنظم در قدام فک پائین را نشان داد و در گزارش پاتولوژی, نوع توبولار آدنوئید سیستیک کارسینوما گزارش شد. بیمار به روش جراحی درمان شد و در زمان تشخیص تومور, بررسی CT اسکن نشانه ای از وجود متاستاز را گزارش ننمود. در پی گیری دو ساله بیمار, وی در سال 1389 به دنبال متاستاز ریوی فوت کرد.نتیجه گیری: در تشخیص افتراقی ضایعات قدام فک پائین با تخریب استخوان, تومورهای بدخیم غدد بزاقی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID