مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: صنایع چوب و کاغذ ایران
سال:1391 | دوره:3 | شماره:1
صفحه شروع:1 | صفحه پایان:11

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

183

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

چین خوردگی و ترشوندگی چوب تیمار شده به روش گرمآبی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 11

چکیده

 بررسی چین خوردگی شدن چوب های راش (Fagus orientalis) و پالونیا (Fagus orientalis) بر اثر تیمار گرمآبی در کنار ویژگی های ترشوندگی و قابلیت جذب آنها هدف های اصلی این پژوهش بودند. بدین خاطر, نمونه های چوب با ابعاد 6×6×50 سانتی متر تهیه شدند و سپس در درون رآکتور ویژه اصلاح چوب و در شرایط آبی, در دماهای 130 و 150 درجه سلسیوس و مدت زمان ماندگاری 30 دقیقه تیمار شدند. وزن و ابعاد خشک نمونه ها پیش و پس از تیمار گرمآبی تعیین شدند تا چگالی, چین خوردگی, افت وزن ناشی از تیمار آنها تعیین شوند. هم چنین نمونه های کوچکی نیز تهیه شد و به مدت 1000 ساعت در آب غوطه ور شدند تا میزان جذب آب آنها اندازه گیری شود. زاویه ترشوندگی چوب ها نیز تعیین شد تا میزان آب گریزی آنها مشخص شود. نتایج نشان دادند که با افزایش دمای تیمار تا 150 درجه سلسیوس, چگالی چوب ها افزایش یافت و چوب ها در همه جهت های خود دچار چین خوردگی شدند, ولی چین خوردگی مماسی چوب های تیمار شده بیش از جهت های دیگر بود. زوایه تر شوندگی چوب ها نیز با افزایش دمای تیمار بیش تر شد. تیمار گرمآبی سبب کاهش میزان جذب آب چوب های تیمار شده و افزایش ویژگی آب گریزی آنها شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.