مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,382

دانلود:

282

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و مقایسه ویژگی های مکانیکی و ممانعتی کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه

صفحات

 صفحه شروع 373 | صفحه پایان 384

چکیده

 کاغذ یکی از مواد اصلی بسته بندی است که می تواند از محصول بدون آسیب به کیفیت آن محافظت کند, درحالیکه انعطاف پذیر, تجزیه پذیر, تجدیدشونده و با قابلیت چاپ است. اخیراً نسل جدیدی از مواد با عنوان کاغذ سنگ وارد بازار شده است که یکی از موارد مصرف آن در بسته بندی است. در این مقاله ویژگی های مکانیکی, ممانعتی و نوری این نوع از کاغذ ارزیابی و با کاغذ گلاسه که نوع باکیفیتی از کاغذ سلولزی است, مقایسه شده است. نتایج نشان دادند که در ویژگی های ممانعتی شامل سرعت عبور بخار آب, عبور روغن و جذب آب کاغذ سنگی تقریباً نفوذناپذیر است. مقایسه ویژگی های نوری نشان داد که کاغذ سنگی نسبت به کاغذ و مقوای گلاسه درجه روشنی و ماتی کمتر, اما شفافیت بیش تری دارد. مقاومت به پارگی و کرنش کاغذ سنگی بیش تر از کاغذ و مقوای گلاسه است. اما مقاومت کششی و مقاومت به ترکیدگی کاغذ و مقوای گلاسه بیش تر از کاغذ سنگی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دهقانی فیروزآبادی، محمدرضا، و کلائی موخر، فاطمه. (1398). بررسی و مقایسه ویژگی های مکانیکی و ممانعتی کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه. صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(3 )، 373-384. SID. https://sid.ir/paper/184410/fa

  Vancouver: کپی

  دهقانی فیروزآبادی محمدرضا، کلائی موخر فاطمه. بررسی و مقایسه ویژگی های مکانیکی و ممانعتی کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه. صنایع چوب و کاغذ ایران[Internet]. 1398؛10(3 ):373-384. Available from: https://sid.ir/paper/184410/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، و فاطمه کلائی موخر، “بررسی و مقایسه ویژگی های مکانیکی و ممانعتی کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه،” صنایع چوب و کاغذ ایران، vol. 10، no. 3 ، pp. 373–384، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/184410/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی