مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

690

دانلود:

270

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر میزان ماده کف زای شیمیایی و آرد چوب بر ویژگیهای مکانیکی، چگالی و ریخت شناسی چندسازه سبک شده هیبریدی پلی اتیلن سنگین/ اتیلن وینیل استات/آرد چوب

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 80

چکیده

 در این تحقیق تاثیر میزان ماده کف زای شیمیایی و آرد چوب بر ویژگیهای مکانیکی, چگالی و ریخت شناسی چندسازه سبک شده هیبریدی پلی اتیلن سنگین/ اتیلن وینیل استات/ آرد چوب مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور, چندسازه ها با استفاده از فرآیند اختلاط در یک مخلوط کن داخلی تهیه و سپس به روش تک مرحله ای (Batch) فوم شدند. سپس خواص مکانیکی شامل مقاومت خمشی, مدول خمشی و کششی و چگالی اندازه گیری شدند. ریخت شناسی نمونه ها نیز با عکسبرداری با میکروسکوپ الکترونی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش میزان آرد چوب, مقاومت خمشی, مدول خمشی و کششی و چگالی افزایش یافت. در حالی که با افزایش میزان ماده کف زای شیمیایی و EVA, خواص مکانیکی و چگالی چندسازه های فوم شده کاهش یافت. همچنین آرد چوب به عنوان عامل هسته گذار عمل کرده و منجر به کاهش اندازه سلولی و افزایش چگالی سلولی گشت. از طرفی, EVA با افزایش گرانروی مذاب ماتریس پلیمری, نقش مهمی را در فرآیند فوم شدن ایفا نمود. به گونه ای که نمونه های دارای میزان EVA بیشتر, دارای بیشترین میزان چگالی سلولی و کمترین اندازه سلولی گشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پورعباسی، سارا، و کرد، بهروز. (1390). بررسی اثر میزان ماده کف زای شیمیایی و آرد چوب بر ویژگیهای مکانیکی, چگالی و ریخت شناسی چندسازه سبک شده هیبریدی پلی اتیلن سنگین/ اتیلن وینیل استات/آرد چوب. صنایع چوب و کاغذ ایران، 2(1)، 63-80. SID. https://sid.ir/paper/184298/fa

  Vancouver: کپی

  پورعباسی سارا، کرد بهروز. بررسی اثر میزان ماده کف زای شیمیایی و آرد چوب بر ویژگیهای مکانیکی, چگالی و ریخت شناسی چندسازه سبک شده هیبریدی پلی اتیلن سنگین/ اتیلن وینیل استات/آرد چوب. صنایع چوب و کاغذ ایران[Internet]. 1390؛2(1):63-80. Available from: https://sid.ir/paper/184298/fa

  IEEE: کپی

  سارا پورعباسی، و بهروز کرد، “بررسی اثر میزان ماده کف زای شیمیایی و آرد چوب بر ویژگیهای مکانیکی, چگالی و ریخت شناسی چندسازه سبک شده هیبریدی پلی اتیلن سنگین/ اتیلن وینیل استات/آرد چوب،” صنایع چوب و کاغذ ایران، vol. 2، no. 1، pp. 63–80، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/184298/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی