مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

901

دانلود:

219

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ویژگی های آناتومی، بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک (مطالعه ی موردی: جنگل های سنگده مازندران)

صفحات

 صفحه شروع 597 | صفحه پایان 608

چکیده

 مطالعات بنیادی بر روی چوب درختان و درختچه های جنگلی می تواند امکان استفاده از آنها را در مصارف مختلف آشکار سازد, یا منجر به ایجاد بانک اطلاعاتی گونه های مختلف چوبی کشور شود. بارانک (Sorbus tominalis L. ) از گونه های درختی کمیاب و با ارزش جنگل های هیرکانی و ارسباران است. در این مطالعه برخی ویژگی های آناتومی, بیومتری, فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های مورد استفاده در این تحقیق از دیسک درختان قطع شده در جنگل های سنگده استان مازندران تهیه شدند. بررسی ها نشان داد درخت بارانک دارای چوبی بسیار فشرده و متراکم (با دانسیته kg m-3832) و همکشیدگی بالایی (83/15 درصد) است. چوب بارانک به علت نبود مرز مشخص بین حلقه های سالانه به طور ظاهری نقوش برجسته ای ندارد. این چوب از نظر آناتومی کاملاً پراکنده آوند بوده و عناصر آوندی آن اغلب منفرد می باشند. آوند ها بلند و باریک بوده و اثری از آنها با چشم غیر مسلح در برش عرضی چوب دیده نمی شود. مرز حلقه های رویشی در این چوب تنها با دو تا سه ردیف فیبر فشرده ی چوب پایان قابل تمایز است. پره های چوبی ناهمگن و اغلب دو ردیفه و گاهی تک ردیفه هستند و نقش خاصی در برش های مختلف چوب ندارند. الیاف این گونه از نوع فیبر تراکئید بوده و میانگین طول و ضخامت دیواره آنها به ترتیب 1575 و 33/9 میکرون اندازه گیری شد. میانگین مقادیر سلولز, لیگنین, مواد استخراجی و خاکستر این چوب نیز به ترتیب 8/49, 9/18, 3/2 و 8/0درصد بود. حفظ گونه های با ارزش جنگل های شمال از جمله بارانک, باید در دستور کار متولیان منابع طبیعی قرار بگیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آقاجانی، حامد، بهمنی، محسن، رئیسی گهروئی، مینا، افهامی سیسی، داوود، و کول، فرهاد. (1397). ویژگی های آناتومی, بیومتری, فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک (مطالعه ی موردی: جنگل های سنگده مازندران). صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(4 )، 597-608. SID. https://sid.ir/paper/184225/fa

  Vancouver: کپی

  آقاجانی حامد، بهمنی محسن، رئیسی گهروئی مینا، افهامی سیسی داوود، کول فرهاد. ویژگی های آناتومی, بیومتری, فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک (مطالعه ی موردی: جنگل های سنگده مازندران). صنایع چوب و کاغذ ایران[Internet]. 1397؛9(4 ):597-608. Available from: https://sid.ir/paper/184225/fa

  IEEE: کپی

  حامد آقاجانی، محسن بهمنی، مینا رئیسی گهروئی، داوود افهامی سیسی، و فرهاد کول، “ویژگی های آناتومی, بیومتری, فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک (مطالعه ی موردی: جنگل های سنگده مازندران)،” صنایع چوب و کاغذ ایران، vol. 9، no. 4 ، pp. 597–608، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/184225/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی