مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,288

دانلود:

525

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش نور در هنر مجسمه سازی پست مدرنیسم

نویسندگان

روستایی سیچانی الهه

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 62

چکیده

 در دوران پست مدرنیسم شاهد بروز خلاقیت و نوآوری در عرصه های هنری می باشیم که ورود تکنولوژی و فناوری سبب این تحولات گردید. در دوران کثرت گرای پست مدرن و با گستره بی پایان امکانات, شیوه های بسیاری در زمینه های هنری دیده می شود که این امر در هنر مجسمه سازی موجب استفاده از تولیدات صنعتی و فرآورده های کارخانه ای به جای مواد سنتی و دست ساخت ها شده است. نقش و اهمیت نور در رشته های مختلف هنری و با گرایش های گوناگون بر کسی پوشیده نیست. مجسمه سازان با آگاهی از نقش نور در ایجاد تناسب و هماهنگی در آثارشان همواره بدان توجه کرده اند. چگونگی استفاده از نور در ساختار اثر می تواند در خوانش مخاطب تاثیر گذار باشد. در نیمه قرن بیستم به بعد شاهد چشم اندازی نوین در آثار برخی از هنرمندان می باشیم که ابزار الکترونیکی نور را به مثابه ماده کار, مضمون و حتی رویکرد زیبایی شناسانه آثارشان به کار بردند. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای صورت گرفته است. این مقاله بر آن است تا با نگاهی بر عنصر نور در هنرهای پست مدرنیستی, جایگاه نور را به عنوان پدیده ای تاثیر گذار و مستقل در بعضی از آثار مجسمه سازی این دوران مورد مطالعه قرار دهد. در پایان مقاله چنین برداشت می شود که هنرمند پست مدرنیسم توانسته با غلبه بر دنیای تکنولوژیک و ابزار آلات آن, در زمینه مجسمه سازی, عنصر نور را که شالوده ای غیر مادی دارد به عنصری مستقل و قابل کنترل درآورده و به صورت ملموس در چهارچوب پیکره ای به نمایش گذارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  روستایی سیچانی، الهه. (1392). نقش نور در هنر مجسمه سازی پست مدرنیسم. نقش مایه، 5(16)، 53-62. SID. https://sid.ir/paper/184077/fa

  Vancouver: کپی

  روستایی سیچانی الهه. نقش نور در هنر مجسمه سازی پست مدرنیسم. نقش مایه[Internet]. 1392؛5(16):53-62. Available from: https://sid.ir/paper/184077/fa

  IEEE: کپی

  الهه روستایی سیچانی، “نقش نور در هنر مجسمه سازی پست مدرنیسم،” نقش مایه، vol. 5، no. 16، pp. 53–62، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/184077/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.