مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نقش مایه
سال:1387 | دوره:1 | شماره:2
صفحه شروع:51 | صفحه پایان:60

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

775

دانلود:

219

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش خورشید در هنرهای اسلامی

نویسنده

محمدی رامونا

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 60

چکیده

 نقش نمادین خورشید که برخواسته ها از باورها و اعتقادات مذهبی مردمان ایران زمین و انعکاسی از جهان بینی و تفکر فلسفی جامعه ایرانی اسلامی است در تاریخ سرزمین ما به کرات دیده شده و قابل لمس می باشد....

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.