مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

656

دانلود:

351

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر تراکم های مختلف بوته بر برخی از صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 8

چکیده

 به منظور ارزیابی اثر سه تراکم بوته بر صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی, آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در تابستان 1387 اجرا گردید. بررسی نتایج به دست آمده از تراکم های مختلف بوته اثر معنی داری بر تعداد روز تا ظهور گل آذین نر (تاسل دهی), گرده افشانی و تعداد روز از گرده افشانی تا ظهور ابریشم (ASI) نداشت, ولی تعداد روز تا ظهور ابریشم اختلاف معنی داری را نشان داد. با توجه به نتایج این آزمایش با افزایش تراکم بوته از 75000 به 95000 بوته در هکتار, تعداد روز تا ظهور ابریشم افزایش یافت و ارقامی که تعداد روز بیشتری تا ظهور ابریشم داشتند دیررس تر بودند. در این مطالعه بین ارقام مورد بررسی از نظر تعداد روز تا ظهور گل آذین نر (تاسل), تعداد روز تا گرده افشانی و تعداد روز تا ظهور ابریشم تفاوت معنی داری وجود داشت, ولی از لحاظ تعداد روز از گرده افشانی تا ظهور ابریشم (ASI) در میان ارقام مورد بحث اختلاف معنی داری دیده نشد. رقم Obssision دارای بیشترین تعداد روز تا ظهور گل آذین نر (تاسل), گرده افشانی و ظهور ابریشم بود که دیررس تر بودن آن را نسبت به سایر رقم های مورد مطالعه نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  افشاری، مژده، عزیزی، فرهاد، پازکی، علیرضا، و ساجدی، نورعلی. (1389). بررسی اثر تراکم های مختلف بوته بر برخی از صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی. یافته های نوین کشاورزی، 5(1 (17))، 1-8. SID. https://sid.ir/paper/183964/fa

  Vancouver: کپی

  افشاری مژده، عزیزی فرهاد، پازکی علیرضا، ساجدی نورعلی. بررسی اثر تراکم های مختلف بوته بر برخی از صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی. یافته های نوین کشاورزی[Internet]. 1389؛5(1 (17)):1-8. Available from: https://sid.ir/paper/183964/fa

  IEEE: کپی

  مژده افشاری، فرهاد عزیزی، علیرضا پازکی، و نورعلی ساجدی، “بررسی اثر تراکم های مختلف بوته بر برخی از صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی،” یافته های نوین کشاورزی، vol. 5، no. 1 (17)، pp. 1–8، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/183964/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی