مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,616

دانلود:

1,429

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

معرفی گیاهان دارویی شهرستان اراک

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 49

چکیده

 این تحقیق با هدف معرفی, طبقه بندی و تعیین نقاط پراکنش گونه های دارویی شهرستان اراک انجام گردید. با استفاده از مطالعات میدانی و مرور منابع معتبر فهرست گونه های دارویی شهرستان تهیه شد و اطلاعاتی از قبیل نام علمی, نام تیره, نام فارسی, مشخصات گیاهشناسی, نقاط پراکنش, ارتفاع رویشگاه و اندام مورد استفاده برای هر یک از گیاهان دارویی ثبت گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که در شهرستان اراک 143 گونه دارویی متعلق به 121 جنس و 40 تیره گیاهی وجود دارند. تیره های Asteraceae (17 گونه), Papilionaceae (16 گونه), Lamiaceae (14 گونه), Brassicaceae و Linaceae (هر کدام 9 گونه), Rosaceae (8 گونه) و Apiaceae (7 گونه), دارای بیشترین گونه های دارویی در سطح شهرستان بودند. حدود 40 درصد از گونه های دارویی در دشت ها و 60 درصد در مناطق کوهستانی و تپه ماهوری رویش دارند. 126 گونه از گیاهان دارویی شهرستان اراک به صورت خودرو و 17 گونه به صورت کاشته شده می باشند. با توجه به شرایط متنوع اقلیمی و توپوگرافی و تنوع گونه های دارویی در شهرستان اراک, این منطقه از قابلیت های بالایی جهت توسعه کشت گیاهان دارویی برخوردار است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  عبدی، ن.، و عبدی، م.، و حسن زاده، ص. (1389). معرفی گیاهان دارویی شهرستان اراک. یافته های نوین کشاورزی, 5(1 (17)), 37-49. https://sid.ir/paper/183957/fa

  Vancouver: کپی

  عبدی نوراله، عبدی معصومه، حسن زاده صدیقه رویا. معرفی گیاهان دارویی شهرستان اراک. یافته های نوین کشاورزی. 1389 [cited 2023January30];5(1 (17)):37-49. Available from: https://sid.ir/paper/183957/fa

  IEEE: کپی

  عبدی، ن.، عبدی، م.، حسن زاده، ص.، 1389. معرفی گیاهان دارویی شهرستان اراک. یافته های نوین کشاورزی, [online] 5(1 (17)), pp.37-49. Available: https://sid.ir/paper/183957/fa.