مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,027

دانلود:

250

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد هیبریدهای خارجی ذرت شیرین و خیلی شیرین در منطقه جیرفت

نویسندگان

افشارمنش غلامرضا

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 12

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید های ذرت شیرین آزمایشی به مدت یک سال زراعی در سال 1386 در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت به مرحله اجرا رسید. تعداد 8 هیبرید ذرت شیرین و خیلی شیرین شامل EX08716636, Obsession, Harvest Gold, Chase, Temptation, Challenger, Basin, وPower House  به همراه هیبرید شاهد KSC403su در دو تاریخ کاشت 31 مرداد ماه و 15 شهریور ماه کشت شدند. آزمایش با استفاده از کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مرحله اجرا رسید که در آن تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی شامل دو سطح و هیبرید ها به عنوان عامل فرعی در 9 سطح مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میانگین تولید بلال سبز در مرحله برداشت اقتصادی از تاریخ کاشت 31 مرداد ماه حدود 27.54 تن در هکتار بود. تاریخ کاشت 15 شهریور ماه با عملکرد بلال تازه معادل 24.05 تن در هکتار کمترین مقدار بود. بالاترین عملکرد بلال تازه از هیبرید Basin حدود 30.73 تن در هکتار و کمترین مقدار بلال تازه از هیبرید Temptation به میزان 20.42 تن در هکتار حاصل شد. بالاترین عملکرد بلال تازه 32.42 تن در هکتار ازهیبرید Basin و 31.87 تن در هکتار از هیبرید Power House از تاریخ کاشت 31 مرداد ماه به دست آمد. در نهایت هیبرید های Harvest Gold و Power House و  Basinدر تاریخ کاشت 31 مرداد ماه برای منطقه جیرفت مطلوبیت بیشتری داشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  افشارمنش، غلامرضا. (1387). بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد هیبریدهای خارجی ذرت شیرین و خیلی شیرین در منطقه جیرفت. یافته های نوین کشاورزی، 3(1 (9))، 1-12. SID. https://sid.ir/paper/183802/fa

  Vancouver: کپی

  افشارمنش غلامرضا. بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد هیبریدهای خارجی ذرت شیرین و خیلی شیرین در منطقه جیرفت. یافته های نوین کشاورزی[Internet]. 1387؛3(1 (9)):1-12. Available from: https://sid.ir/paper/183802/fa

  IEEE: کپی

  غلامرضا افشارمنش، “بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد هیبریدهای خارجی ذرت شیرین و خیلی شیرین در منطقه جیرفت،” یافته های نوین کشاورزی، vol. 3، no. 1 (9)، pp. 1–12، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/183802/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی