مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کارآگاه
سال:1387 | دوره:2 | شماره:5
صفحه شروع:6 | صفحه پایان:32

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

177

دانلود:

183

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی یک نمونه سامانه هوشمند ردیابی خودرو سرقتی در حال حرکت

صفحات

 صفحه شروع 6 | صفحه پایان 32

چکیده

 اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی