مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کارآگاه | سال:1388 | دوره:2 | شماره:6 | صفحه شروع:64 | صفحه پایان:88

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

160

دانلود:

513

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی کارایی زیست فناوری در کشف علمی جرایم (با تاکید بر فناوری DNA) از سال 1381 الی 1385 در آزمایشگاه بیولوژی جنایی

صفحات

 صفحه شروع 64 | صفحه پایان 88

چکیده

 اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID