مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کارآگاه | سال:1388 | دوره:2 | شماره:6 | صفحه شروع:17 | صفحه پایان:36

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

120

دانلود:

320

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش الیاف در تحقیقات جنایی

نویسنده

هادی حجت اله

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 36

چکیده

 اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID