مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

457

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اطلاعات جنایی و تحلیل های اطلاعاتی در کشف جرایم

نویسندگان

بیابانی غلامحسین

صفحات

 صفحه شروع 148 | صفحه پایان 175

کلیدواژه

اطلاعات جنایی (Criminal intelligence)Q3
شبکه جرم (Crime network)Q3
تکنیک های اطلاعات جنایی (Criminal intelligence Techniques)Q3
گروه های جنایتکار (Criminal Gangs)Q3
تکینک های تحلیل رابط (link analysis techniques)Q3

چکیده

 بنا به صلاحدید ناشر قابل ارایه نمی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.