مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

210

دانلود:

243

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی

نویسندگان

روستایی مهرانگیز

صفحات

 صفحه شروع 6 | صفحه پایان 31

چکیده

 اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی