مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

887

دانلود:

338

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی بخشی از کنه های راسته نهان استیگمایان (Cryptostigmata) پارک جنگلی سرخه حصار تهران و گزارش وجود پنج گونه از ایران

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 8

چکیده

 در این بررسی که طی سال های 1385 و 1386 در پارک جنگلی سرخه حصار واقع در حومه تهران انجام گرفت, در مجموع 10 گونه از کنه های خاک زی (Edaphic mites) متعلق به 7 جنس و7  خانواده از Oribatida جمع آوری شدند که در بین آن ها 5 گونه برای اولین بار از ایران گزارش می شوند که با علامت ( (*مشخص شده اند. این گونه ها توسط Dr. Louice Quetzee و Dr. Lizel Hugo از آفریقای جنوبی تایید شد. اسامی گونه های جمع آوری شده به قرار زیر است: Galumnoisea                Galumnidae                 Galumna sidcifera Balogh, 1960                                                                    Galumna dimidiata Engelbrecht, 1969Oripodoidea                 Oribatulidae                Oribatula tibialis Nicolet, 1855                                                                    Oribatula connexa Berlese, 1904                                  Protoribatidae              Protoribates paracapucinus Mahunka, 1988                                                                    Protoribates maximus Mahunka, 1988Epilohmannioidea         Epilohmanniidae          Epilohmannia cylindrical Berlese, 1904Tectocepheoidea         Tectocepheidae            Tectocepheus minor Berlese, 1903Microzetoidea              Microzetidae                Berlezetes ornatissimus Berlese, 1913Gymnodamaeoidea      Gymnodamaeidae         Jacotella glaber Miheleie, 1957

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  پاک یاری، هاجر، و خردپیر، ندا. (1388). بررسی بخشی از کنه های راسته نهان استیگمایان (Cryptostigmata) پارک جنگلی سرخه حصار تهران و گزارش وجود پنج گونه از ایران. دانش زیستی ایران، 4(2)، 1-8. SID. https://sid.ir/paper/183729/fa

  Vancouver: کپی

  پاک یاری هاجر، خردپیر ندا. بررسی بخشی از کنه های راسته نهان استیگمایان (Cryptostigmata) پارک جنگلی سرخه حصار تهران و گزارش وجود پنج گونه از ایران. دانش زیستی ایران[Internet]. 1388؛4(2):1-8. Available from: https://sid.ir/paper/183729/fa

  IEEE: کپی

  هاجر پاک یاری، و ندا خردپیر، “بررسی بخشی از کنه های راسته نهان استیگمایان (Cryptostigmata) پارک جنگلی سرخه حصار تهران و گزارش وجود پنج گونه از ایران،” دانش زیستی ایران، vol. 4، no. 2، pp. 1–8، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/183729/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی