مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,555

دانلود:

579

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر عصاره ریشه گیاه آدمک (Biebersteinia multifida DC) بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش سوری

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 11

چکیده

 کاتاتونی یکی از مهم ترین علایم بیماری پارکینسون است که در نتیجه نقص سیستم دوپامینی در مسیر خارج هرمی ایجاد می گردد. امروزه اثرات بسیاری از گیاهان دارویی بر روی بیماری های عصبی و حرکتی مورد مطالعه قرار گرفته اند که برخی نیز در کلینیک پذیرفته شده است. در مطالعه حاضر, اثرات محافظتی عصاره ریشه گیاه آدمک (Biebersteinia multifida DC)  بر شدت کاتاتونی ناشی از پرفنازین, که یکی از علایم اصلی بروز بیماری پارکینسون است, مورد بررسی قرار گرفته است .حیوانات به مدت دو هفته روزانه تحت تیمار با عصاره ریشه گیاه آدمک قرار گرفتند. بدین ترتیب که در گروه های مختلف دوزهای 10, 25, 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن, عصاره ریشه گیاه آدمک توسط گاواژ به طور خوراکی تجویز گردید. گروه های کنترل نیز به مدت دو هفته آب مقطر دریافت نمودند. سپس, به منظور ایجاد کاتاتونی, یک ساعت پس از تجویز آخرین دوز, داروی پرفنازین (5 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) بطور داخل صفاقی تزریق گردید. سختی عضلانی و پیشرفت کاتاتونی بر اساس روش Morpurgo از طریق مشاهده حرکات حیوان و اختصاص دادن امتیازات ویژه به صورت کمی محاسبه گردید. یافته های مطالعه حاضر نشان داد که عصاره ریشه گیاه آدمک به صورت وابسته به دوز, قادر است سختی عضلانی را بهبود بخشد. این در حالی است که دوزهای 10, 25 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن, با گذشت زمان سختی عضلات را افزایش داده و دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن, موجب کاهش سختی عضلانی شد. عصاره ریشه گیاه آدمک در مقدار زیاد, با تاثیر بر سیستم دوپامینرژیک و احتمالا در مسیر نیگرواستریاتال, قادر به رفع علایم سختی عضلات بوده و در مقادیر کمتر, احتمالا به دلیل وقفه در عملکرد گیرنده های D2 در مسیرهای مزوکورتیکال - مزولیمبیک و یا اثرات احتمالی آنتی هیستامینی, موجب تشدید علایم کاتاتونی ناشی از پرفنازین می گردند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خاک پور، شهرزاد، و هادی پورجهرمی، مهسا. (1387). اثر عصاره ریشه گیاه آدمک (Biebersteinia multifida DC) بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش سوری. دانش زیستی ایران، 3(3)، 7-11. SID. https://sid.ir/paper/183713/fa

  Vancouver: کپی

  خاک پور شهرزاد، هادی پورجهرمی مهسا. اثر عصاره ریشه گیاه آدمک (Biebersteinia multifida DC) بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش سوری. دانش زیستی ایران[Internet]. 1387؛3(3):7-11. Available from: https://sid.ir/paper/183713/fa

  IEEE: کپی

  شهرزاد خاک پور، و مهسا هادی پورجهرمی، “اثر عصاره ریشه گیاه آدمک (Biebersteinia multifida DC) بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش سوری،” دانش زیستی ایران، vol. 3، no. 3، pp. 7–11، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/183713/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی