مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) | سال:1388 | دوره:3 | شماره:12 | صفحه شروع:13 | صفحه پایان:25

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

174

دانلود:

82

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تحمل به تنش خشکی در برخی از هیبریدهای امید بخش ذرت دانه ای با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 25

چکیده

 شناسایی هیبریدهای متحمل به تنش خشکی در تولید ارقام هیبرید ذرت که در شرایط محدودیت آب بتوانند عملکرد قابل قبولی تولید کنند از اهمیت خاصی برخوردار است. به این منظور هفت هیبرید امید بخش سینگل کراس در سه شرایط سطوح آبیاری 50, 100 و 150 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر از اواسط مرحله رویشی (6 تا 8 برگه شدن ذرت) تا اواخر مرحله زایشی به صورت طرح اسپیلت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی بررسی گردید و سطوح تنش کمبود آب در کرت های اصلی و هیبریدها در کرت های فرعی جای داده شدند. تجزیه واریانس داده ها حاکی از اختلاف معنی دار میان هیبریدها و سطوح آبیاری برای اکثر صفات بود. نتایج بررسی با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی نشان داد که شاخص های GMP, MP وSTI , هیبرید سینگل کراس شماره 400 را به عنوان متحمل ترین هیبرید شناسایی کردند. با استفاده از این شاخص ها می توان هیبریدهایی با عملکرد بالا را در هر دو شرایط تنش و بدون تنش گزینش کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID