Start: 2/7/2023 9:41:47 PMEnd: 2/7/2023 9:41:47 PM >> 597

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

7,097

دانلود:

1,780

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد نظریة تربیت منفی ژان ژاک روسو در روانشناسی جدید

صفحات

 صفحه شروع 221 | صفحه پایان 244

چکیده

 مفهوم تعلیم و تربیت که امروزه با مفهوم روانشناسی گره خورده است به عنوان عامل اصلی سعادت در نظر گرفته می شود. با توجه به شکل گیری بافت شخصیتی هر فرد در نخستین سال های زندگی, می توان گفت که کودک در رأس تعلیم وتربیت قرار گرفته و در مرکز توجه است. ژان ژاک روسو, فیلسوف بزرگ قرن هجدهم, کسی است که به حق به کشف کودک و اهمیت تعلیم و تربیت وی نائل آمد. نظریات تربیتی وی که در امیل مطرح شده اند, جهان تعلیم و تربیت را دگرگون ساخته و نام این مربی و فیلسوف را که نظریاتش بر نظریه های تربیتی جدید مؤثر بوده است, به ثبت رسانده اند. روش اصلی که روسو در در دستورالعمل آموزشی خود به کار گرفته, روش تربیت منفی است که اساسِ آن را مفاهیم آزادی و «کودکی را به صورت تام و تمام زیستن» تشکیل می دهند. مقالة حاضر به بررسی نظریة تربیتی منفی روسو پرداخته و ردّ پای این نظریه را در روانشناسی امروز دنبال می کند تا از این طریق به ارزیابی تأثیر نظریات وی بر نظریات مربیان و روانشناسان قرن بیستم بپردازد. در این مقاله که به حوزة روانشناسی و تربیتی مرتبط است, مفاهیم روش تجربی, آموزش و پرورش تدریجی, آموزش و پرورش همراه با حفظ استقلال و آزادی آموزشی روشن خواهند شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی