video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

412

دانلود:

212

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ترفند جایگزینی در فرهنگ و ادب در آسیای غربی و اروپا

صفحات

 صفحه شروع 431 | صفحه پایان 445

چکیده

 ساختار جامعه و رسوم و عادات رایج در آن, همواره در ادب هر سرزمینی بازتاب دارد, تا حدی که می توان مضامین ادبی مکرّر (لایت موتیف) را به نوعی بازتاب فرهنگ رایج هر اجتماع در قالب ادبی دانست. مضامین ادبی مکرّر در میان اقوام مختلف, گاه به سبب ریشه داشتن در آبشخورهای همگون یا یکسان و بعضاً از حیث توازی سنن, شباهت های چشمگیری به یکدیگر دارند که می توان با جستجو در کهن ترین منابع و دنبال کردن سیر تکثیر یک درون مایه؛ شیوه های انعکاس آن را در ادب کلاسیک اقوامی که از دیرهنگام با هم در داد و ستد فرهنگی بوده اند بررسی کرد. در مقالة حاضر سعی بر آن است که یکی از ترفندهای شایع در عرصة ادبیات غرب و ایران که در فرهنگ کهن میان رودان و روایات سامی دیرین نیز به چشم می آید سخن رود: ترفند جابه جایی به معنی تعویض عاشق یا معشوق, از جنس م‍ ؤنث, از روی عمد یا از سر اتفاق و یا جایگزینی شخصیت ها, یکی از مضامین بارز بسیاری از متون برجستة نظم و نثر, در نظام ادبی شایع در منطقه ای گسترده از جهان است که از ایران کهن تا دورترین مرزهای امپراتوری روم را در بر می گیرد و حوزة میان رودان در پیوند میان این دو حوزه نقش اساسی داشته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  منسوب بصیری، ایمان، شیخ الاسلامی، مه زاد، و زیاری سدهی، حسن. (1395). ترفند جایگزینی در فرهنگ و ادب در آسیای غربی و اروپا. پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبان های خارجی)، 21(2 )، 431-445. SID. https://sid.ir/paper/182482/fa

  Vancouver: کپی

  منسوب بصیری ایمان، شیخ الاسلامی مه زاد، زیاری سدهی حسن. ترفند جایگزینی در فرهنگ و ادب در آسیای غربی و اروپا. پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبان های خارجی)[Internet]. 1395؛21(2 ):431-445. Available from: https://sid.ir/paper/182482/fa

  IEEE: کپی

  ایمان منسوب بصیری، مه زاد شیخ الاسلامی، و حسن زیاری سدهی، “ترفند جایگزینی در فرهنگ و ادب در آسیای غربی و اروپا،” پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبان های خارجی)، vol. 21، no. 2 ، pp. 431–445، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/182482/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی