مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبان های خارجی) | سال:1389 | دوره:15 | شماره:59 | صفحه شروع:21 | صفحه پایان:41

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

322

دانلود:

108

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سوبژکتیویته آمریکایی های آفریقایی تبار در رمان محبوب اثر تونی موریسن

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 41

چکیده

 در این پژوهش کوشیده ایم با انطباق نظریه های سوبژکتیویته بر رمان محبوب, اثر تونی موریسون, به تعریفی از سوبژکتیویته آفریقایی های ساکن آمریکا دست بیابیم. از آنجایی که موریسن در رمان محبوب, زندگی گروهی از برده های تازه آزاد شده را که زندانی تلخ بردگی اند, به تصویر می کشد, سوبژکتیویته اینان را می توان در قالب رابطه استعمارگر و استعمارشده توصیف کرد. رفتارهای غیر انسانی سفیدپوستان نیروی خودباوری و منیت را در بردگان می کشد. با این حال ایستادگی بردگان در برابر سازوکارها و گفتمان های مطیع کننده نظام برده داری نشان از خود آگاهی و عاملیت آنهاست. در این مقاله کوشیده ایم با بهره بری از نظریه های منتقدان پسا - استعمار مانند هومی بابا, فرانتز فانون و ادوارد سعید و همچنین نظرات گلوریا انزالدوا, منتقد و فمینیست معاصر که شرایطی استعمارگونه را تجربه کرده, به این پرسش ها پاسخ دهیم که چگونه بردگان قادر به حفظ احساس هویت و خودآگاهی در نظام برده داری اند و تا چه اندازه عاملیت کارهایشان به خود آن ها باز می گردد. در ادامه, سوبژکتیویته سیاهان در دوران آزادی نیز بررسی شده است و اهمیت حفظ روابط قومی و اتحاد بین سیاهپوستان در رهایی از سوبژکتیویته کالا شده شکل گرفته در دوران بردگی و رشد سوبژکتیویته ای قدرتمند و پویا نشان داده شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID