video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,618

دانلود:

306

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین مناسب ترین غلظت و زمان کاربرد علفکش جهت کنترل علف های هرز مزرعه ذرت

صفحات

 صفحه شروع 135 | صفحه پایان 142

چکیده

 به منظور بررسی اثر اکولوژیکی و تعیین بهترین غلظت و زمان کاربرد علفکش جهت کنترل علف های هرز ذرت دانه ای, آزمایش مزرعه ای در شرایط آلودگی طبیعی به علف های هرز در زمین های کشاورزی جعفر آباد منطقه شهرری و ورامین در سال 90- 89 به اجرا در آمد. طرح آزمایشی مورد استفاده به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار بود که در آن زمان های مختلف کاربرد علفکش (بعد از کاشت و قبل از جوانه زنی, 3 هفته بعد از کاشت و 6 هفته بعد از کاشت) به عنوان عامل اصلی و غلظت های مصرف علفکش آترازین در 4 سطح (صفر, یک, دو و سه کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اثرات زمان و مقدار کاربرد علفکش و همچنین اثر متقابل این دو عامل بر روی تمامی صفات اندازه گیری شده (ارتفاع بوته, قطر ساقه, طول بلال, قطر بلال, تعداد ردیف در بلال, تعداد دانه در ردیف, تعداد دانه در بلال, وزن خشک دانه و کل و عملکرد دانه ذرت) معنی دار بود. دو زمان استفاده از علفکش بعد از کاشت و قبل از جوانه زنی و 3 هفته بعد از کاشت, اثر معنی دار مثبتی, نسبت به زمان سوم کاربرد علف کش ایجاد کردند. در مورد میزان کاربرد علفکش, در بین سطوح دو و سه کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی داری ایجاد نشد. بجز در صفات وزن خشک دانه و عملکرد دانه که در زمان استفاده بعد از کاشت و قبل از جوانه زنی کاربرد سه کیلوگرم علفکش نتیجه بهتری را ایجاد کرده و بالاترین میزان این صفات را به خود اختصاص داده بود, نتایج حاکی از آن بود که هر چه علفکش پس از کاشت دیرتر استفاده شود, نتیجه مثبت کمتری خواهد داشت ولی کاربرد پس از کاشت و قبل از جوانه زنی به میزان دو یا سه کیلوگرم در هکتار, نتیجه مثبتی در کنترل علف های هرز ذرت که در طول روزهای اول رشد نسبت به علفکش ها حساس می باشد را ایجاد کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حبیبی، حسن، گودرزی، امید، و عقیقی شاهوردی، مهدی. (1392). تعیین مناسب ترین غلظت و زمان کاربرد علفکش جهت کنترل علف های هرز مزرعه ذرت. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی)، 5(2)، 135-142. SID. https://sid.ir/paper/182313/fa

  Vancouver: کپی

  حبیبی حسن، گودرزی امید، عقیقی شاهوردی مهدی. تعیین مناسب ترین غلظت و زمان کاربرد علفکش جهت کنترل علف های هرز مزرعه ذرت. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی)[Internet]. 1392؛5(2):135-142. Available from: https://sid.ir/paper/182313/fa

  IEEE: کپی

  حسن حبیبی، امید گودرزی، و مهدی عقیقی شاهوردی، “تعیین مناسب ترین غلظت و زمان کاربرد علفکش جهت کنترل علف های هرز مزرعه ذرت،” پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی)، vol. 5، no. 2، pp. 135–142، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/182313/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی