video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,004

دانلود:

266

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند هیبرید ذرت شیرین

نویسندگان

عزیزی فرهاد | ماهرخ علی

صفحات

 صفحه شروع 351 | صفحه پایان 360

چکیده

 به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت شیرین خارجی, آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1385 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. در این آزمایش, رژیم های آبیاری به عنوان عامل اصلی در 3 سطح, آبیاری پس از 75, 100 و 125 میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر استاندارد کلاس A (به ترتیب به عنوان آبیاری مطلوب, تنش ملایم و تنش شدید) و 12 هیبرید ذرت شیرین شامل: KSC403su, Chase, Esquire, Rival, Reveille, Diva, Shimmer, Shaker, PS107, Golda, Royalty و Rana به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. تاثیر رژیم آبیاری و هیبرید بر تمام صفات مورد اندازه گیری و اثر متقابل آبیاری و هیبرید بر وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. با افزایش تنش خشکی از آبیاری مطلوب به تنش ملایم و تنش شدید همه اجزای عملکرد کاهش معنی داری یافتند. بین هیبرید های مورد آزمایش نیز بیشترین و کمترین عملکرد دانه با 8.35 و 4.86 تن در هکتار به ترتیب از هیبرید های PS107 و Rival حاصل شد. بر اساس نتایج این تحقیق, تاخیر در آبیاری تا بیش از 75 میلی متر باعث کاهش عملکرد گردید, بنابراین توصیه می شود, در شرایطی که آب کافی برای آبیاری وجود دارد, هیبرید PS107 کشت شود. همچنین در شرایط محدودیت آب کشت هیبرید های Rival, Diva و Golda پیشنهاد نمی گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عزیزی، فرهاد، و ماهرخ، علی. (1390). بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند هیبرید ذرت شیرین. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی)، 3(4)، 351-360. SID. https://sid.ir/paper/182189/fa

  Vancouver: کپی

  عزیزی فرهاد، ماهرخ علی. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند هیبرید ذرت شیرین. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی)[Internet]. 1390؛3(4):351-360. Available from: https://sid.ir/paper/182189/fa

  IEEE: کپی

  فرهاد عزیزی، و علی ماهرخ، “بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند هیبرید ذرت شیرین،” پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی)، vol. 3، no. 4، pp. 351–360، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/182189/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی