مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

691

دانلود:

612

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 101

چکیده

 به عقیده بسیاری از پژوهشگران حوزه مدیریت سازمان, اهمیت به سرمایه های سازمانی باید نقش بیشتری در تدوین راهبرد و سازماندهی نیروها در راستای اهداف سازمان داشته باشد. باید تلاش شود تا شرایط کارکنان با راهبردهای کلی سازمان هماهنگ شود؛ بنابراین پژوهش پیش رو با مطالعه نقش استرس در کارکنان و نیز راهبردهای خودباوری در بخش کارکنان مالی کارگزاران فعال دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جهت سنجش

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ثانوی فرد، رسول، فرشیدپور، علیرضا، و وکیل یزدی، ابراهیم. (1396). نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان. مطالعات مدیریت راهبردی، 8(31 )، 83-101. SID. https://sid.ir/paper/181733/fa

  Vancouver: کپی

  ثانوی فرد رسول، فرشیدپور علیرضا، وکیل یزدی ابراهیم. نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان. مطالعات مدیریت راهبردی[Internet]. 1396؛8(31 ):83-101. Available from: https://sid.ir/paper/181733/fa

  IEEE: کپی

  رسول ثانوی فرد، علیرضا فرشیدپور، و ابراهیم وکیل یزدی، “نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان،” مطالعات مدیریت راهبردی، vol. 8، no. 31 ، pp. 83–101، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/181733/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی