مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

721

دانلود:

650

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی الگوی شایستگی مدیریتی

صفحات

 صفحه شروع 145 | صفحه پایان 165

چکیده

 این پژوهش با هدف طراحی الگوی شایستگی مدیریتی شرکت گاز استان اصفهان انجام شد. برای دستیابی به این هدف, با 15 نفر از مدیران سطوح مختلف شرکت گاز استان اصفهان که به روش هدفمند (با حداکثر اختلاف) انتخاب شده بودند, مصاحبه ای نیمه ساختاریافته انجام و پرسشنامة شایستگی های مدیریتی اجرا گردید. علاوه بر این, ماهنامه ندای گاز, شرح شغل مدیران ارشد شرکت گاز اصفهان, سایت ملی گاز و سایت های گاز 30 استان مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با تحلیل محتوای منابع شفاهی و نوشتاری, مفاهیم شناسایی و به 8 شایستگی اصلی و 78 شایستگی فرعی تقسیم بندی شدند. در مرحلة پایانی نیز اعتبار و پایایی الگو مورد تأیید قرار گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خشوعی، مهدیه سادات، عریضی، حمیدرضا، نوری، ابوالقاسم، و جهانبازی، افشین. (1392). طراحی الگوی شایستگی مدیریتی. مطالعات مدیریت راهبردی، 4(14 )، 145-165. SID. https://sid.ir/paper/181615/fa

  Vancouver: کپی

  خشوعی مهدیه سادات، عریضی حمیدرضا، نوری ابوالقاسم، جهانبازی افشین. طراحی الگوی شایستگی مدیریتی. مطالعات مدیریت راهبردی[Internet]. 1392؛4(14 ):145-165. Available from: https://sid.ir/paper/181615/fa

  IEEE: کپی

  مهدیه سادات خشوعی، حمیدرضا عریضی، ابوالقاسم نوری، و افشین جهانبازی، “طراحی الگوی شایستگی مدیریتی،” مطالعات مدیریت راهبردی، vol. 4، no. 14 ، pp. 145–165، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/181615/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی