Start: 2/8/2023 8:11:55 AMEnd: 2/8/2023 8:11:57 AM >> 8

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

90

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انتقال ژنهای مقاوم به بلاست Pi-1 و Pi-2 به برنج رقم طارم دیلمانی

نویسندگان

مهدیان ص.ع.

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 77

چکیده

برنج رقم طارم دیلمانی از نظر عطر, طعم, پخت و بازارپسندی جزء برنجهای کیفی ایران است. این رقم در مقابل بیماری بلاست (Magnaporthe grisea) حساسیت بالایی دارد. یکی از مشکلات مهم تولیدکنندگان برنج رقم دیلمانی مبارزه شیمیایی با بیماری بلاست و در نتیجه آن آلودگی زیست محیطی می باشد. بهترین روش کنترل این بیماری و جلوگیری از خسارت آن تهیه و کشت رقم مقاوم می باشد. برای تهیه رقم مقاوم در این پژوهش از روش ژنتیک کلاسیک (مندلی) استفاده شد. والد پدری لاینهای ایزوژن C101LAC و C101A51 به ترتیب حامل ژنهای غالب مقاوم به بلاست Pi-1,Pi-2  و والد مادری رقم کیفی طارم دیلمانی بودند. بذور والدین تهیه, کشت و تکثیر شد. زمانی که گیاه برنج وارد مرحله گلدهی شد رقم حساس با گرده لاینهای مقاوم تلاقی داده شد. بذور دورگهای حاصله در سال بعد کشت شدند. گیاهان رشدیافته بر اساس مشخصات مرفولوژیکی و آزمون بیماریزایی انتخاب شدند. تلاقی برگشتی طی چهار سال تا تولید نسل BC4 ادامه داشت. مایه زنی گیاهان با نژاد غالب قارچ عامل بلاست در ایستگاه تحقیقات گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. در نتیجه این پژوهش دو ژن مقاومت به رقم حساس طارم دیلمانی منتقل شدند. رقم ترمیم شده در مقابل جدایه های قارچ عامل بلاست در منطقه مقاومت نشان داد. تیپ آلودگی درجه 4 و 5 (حساسیت) که قبل از انجام پژوهش وجود داشت به تیپ آلودگی درجه 1 و 2 (مقاومت) تبدیل شد. مورفولوژی گیاه و کیفیت آن تغییر جزیی نمود اما جلوگیری از خسارت ناشی از بلاست و در نتیجه افزایش محصول رضایتبخش بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  کریمی، محمود، طاهر، محمد، فیاضی، ندا، بیاتی، سحر، رضایی، الهه، و رهنما، فریده. (1394). باورهای موثر بر رفتارهای تغذیه ای زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر ساوه. آموزش و سلامت جامعه، 2(@no)، 28-35. SID. https://sid.ir/paper/181119/fa

  Vancouver: کپی

  کریمی محمود، طاهر محمد، فیاضی ندا، بیاتی سحر، رضایی الهه، رهنما فریده. باورهای موثر بر رفتارهای تغذیه ای زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر ساوه. آموزش و سلامت جامعه[Internet]. 1394؛2(@no):28-35. Available from: https://sid.ir/paper/181119/fa

  IEEE: کپی

  محمود کریمی، محمد طاهر، ندا فیاضی، سحر بیاتی، الهه رضایی، و فریده رهنما، “باورهای موثر بر رفتارهای تغذیه ای زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر ساوه،” آموزش و سلامت جامعه، vol. 2، no. @no، pp. 28–35، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/181119/fa