مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زمین شناسی اقتصادی
سال:1393 | دوره:6 | شماره:1
صفحه شروع:137 | صفحه پایان:148

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

390

دانلود:

121

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی زمین شناسی و بلوکی کانسار مرمر اونیکس قره قشلاق به منظور بهینه سازی برنامه ریزی تولید معدن

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 148

چکیده

 معدن مرمر اونیکس قره قشلاق ازجمله ذخایر بسیار با ارزش سنگ تزیینی در گستره استان آذربایجان غربی است که محصول چشمه های گرم آهک ساز بوده و ضخامت توده معدنی آن در مقایسه با گسترش سطحی محدود است. در این پژوهش, مدل سازی زمین شناسی و بلوکی کانسار مرمر به منظور تدوین برنامه ریزی تولید معدن, شناسایی موقعیت تک کوپ های استخراجی و افزایش جنبه های اقتصادی بهره برداری از آن طراحی واجرا شده است. در خلال این پژوهش, ضمن تهیه مدل زمین شناسی و بلوکی معدن, در گام نخست ابعاد بهینه تک کوپ های قابل استخراج از آن تعیین و با بازنمایی معادله رویه های محصور کننده این طبقات مرمری در محیط رایانه, ابعاد بهینه, بیشینه تعداد و موقعیت دقیق مکانی تک کوپ های قابل استخراج از این معدن شناسایی و به واحد استخراج معرفی شده است. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعات با توجه به داده های 83 گمانه اکتشافی موجود امکان استخراج 183 تک کوپ مرمر صورتی و 103 تک کوپ مرمر سبز با ابعاد خام 1.5´2.5´2.5 متر و فقط 2 تک کوپ با ابعاد 1.3´2.5´2.5 متر از لایه مرمر سفید امکان پذیر است. همچنین نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد با اعمال ملاحظات استخراجی و با توجه به ضریب بهره دهی لایه ها و حذف زون تغییر رنگ تدریجی بیشترین ضخامت تک کوپ ها برای طبقات مرمر صورتی, سبز و سفید به ترتیب 1.65 و 1.65 و 1.4 متر خواهد بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.