مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زمین شناسی اقتصادی
سال:1395 | دوره:8 | شماره:1 (پیاپی 14)
صفحه شروع:239 | صفحه پایان:264

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

171

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ژئوکرونولوژی (U-Pb) زیرکن، پتروگرافی، ژئوشیمی و رادیو ایزوتوپ های متاریولیت های برنورد (مرکز زون تکنار- شمال غرب بردسکن)

صفحات

 صفحه شروع 239 | صفحه پایان 264

چکیده

 منطقه مورد بررسی, در بخش میانی زون ساختاری تکنار در شمال خرد قاره ایران مرکزی قرار گرفته است. این زون ساختاری از سازند تکنار و کمپلکس پلوتونیک برنورد تشکیل شده است. تشکیلات ولکانوسدیمنت سازند تکنار متشکل از سنگ های آتشفشانی فلسیک (متاریولیت- ریوداسیت و توف ریولیتی) با ضخامت قابل توجه و به همراه مرمر و ماسه سنگ کمی دگرگون شده, فیلیت, اسلیت و شیست است. کانی شناسی و شیمی اولیه این سنگ ها بر اثر فرآیندهای ثانویه (دگرگونی ناحیه ای و دگرسانی هیدروترمالی) مورد تغییر قرار گرفته است. بیشترین حجم سنگ های آتشفشانی مورد بررسی در بخش های زیرین و میانی سازند تکنار به همراه توفهای لایه ای سبز روشن تشکیل شده است. در برخی از نقاط, این مجموعه ولکانوسدیمنت در کنتاکت با کمپلکس گرانیتوئید برنورد مشاهده می شود. سن سنجی کانی زیرکن به روش (U-Pb) متاریولیت های سازند تکنار, سن -6.62, 552.23+4.73 میلیون سال قبل (اواخر نئوپروتروزوئیک) را نشان می دهد. eNd(552) زمان تشکیل متاریولیتهای برنورد (مرکز زون تکنار) در گستره -6.98 تا -1.5 قرار می گیرد. عناصر نادر خاکی سبک (LREE) به جز Eu نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین (HREE) با شیب ملایمی غنی شدگی نشان می دهند. همچنین, در این متاریولیت ها, غنی شدگی در بیشتر عناصر کمیاب ناسازگار (Th,U,Y,K,Rb,Pb, Nd) دیده می شود در حالی که عناصر ( Ba,P,Ti,Sr,Zr, Nb) فقیرشدگی شاخصی را در مقایسه با گوشته اولیه نشان می دهند. مشخصه -ایزوتوپی i(143Nd/144Nd) متاریولیت های منطقه مقدار عددی 0.511701 تا 0.511855 به دست آمده است. مقدار عددی نسبت (87Sr/86Sr)i متاریولیت های منطقه برنورد در گستره 0.688949 تا 0.723435, بیانگر دو منشا مختلف برای گدازه های ریولیتی این منطقه است. با توجه به مطالب بالا و همچنین حجم بالای ولکانیسم در منطقه تکنار, می توان تشکیل آنها را به یک محیط ریفت قاره ای مربوط دانست. این ریفت می تواند با ایجاد یک زبانه در گوشته بالایی واقع در زیر پی سنگ شرق ایران در مدت زمان نئوپروتروزوئیک تشکیل شده باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی