مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

536

دانلود:

229

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دقوقی، فراداستانی پسامدرن

نویسندگان

رجبی زهرا

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 93

چکیده

فراداستان یکی از رویکردهای مدرن داستان نویسی در ادبیات داستانی پسامدرن است که عموماً پیدایش آن را محصول قرن بیستم میلادی می دانند. در ایران نیز پژوهشگران دیرینه, پیدایش و نمود این تکنیک داستان نویسی را عمدتاً در آثار داستانی معاصر دهه ی 70 به بعد می دانند, اما نگارنده بر آن است که در مثنوی مولوی, شگردهای داستان نویسی فراداستان به کار رفته است. پژوهش حاضر با بررسی مؤلفه ها و شگردهای اساسی فراداستان درداستان دقوقی از دفتر سوم مثنوی مولوی به شیوه ی توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا می توان مولوی را نویسنده ای فراداستانی و پسامدرن دانست؛ و اینکه کدام یک از شگردهای این سبک پسامدرن در داستان دقوقی به عنوان یک اثر کلاسیک فارسی وجود دارد. مطابق نتایج, داستان دقوقی روایتی کاملاً فراداستانی و پسامدرن است که نویسنده ی آن در خلق این داستان, از بسیاری از مؤلفه ها و شگردهای سبک فراداستان مانند چارچوب بندی فراداستانی, اتصال کوتاه, بازی های زبانی, تناقض و ناسازه, و اقتباس بهره برده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رجبی، زهرا. (1396). دقوقی, فراداستانی پسامدرن. ادبیات عرفانی (علوم انسانی الزهرا)، 9(17 )، 65-93. SID. https://sid.ir/paper/180349/fa

  Vancouver: کپی

  رجبی زهرا. دقوقی, فراداستانی پسامدرن. ادبیات عرفانی (علوم انسانی الزهرا)[Internet]. 1396؛9(17 ):65-93. Available from: https://sid.ir/paper/180349/fa

  IEEE: کپی

  زهرا رجبی، “دقوقی, فراداستانی پسامدرن،” ادبیات عرفانی (علوم انسانی الزهرا)، vol. 9، no. 17 ، pp. 65–93، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/180349/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی