video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,086

دانلود:

288

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از نانوجاذب مزوپروس کربنی CMK-3 برای تصفیه پساب رنگ Janus Green B

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 58

چکیده

 یکی از روش های متداول برای حذف آلاینده های آب و پساب استفاده از فرایند جذب سطحی به وسیله جاذب هاست. در این پژوهش جاذب مزوپورکربنی CMK-3 که یک جاذب شناخته شده و به نسبت جدید است در فرایند حذف رنگ آزوی کاتیونی Janus Green B استفاده شده است. جاذب CMK-3 به وسیله روش قالب گیری سخت از پیش ماده سیلیکاتی SBA-15 تهیه شده و با روش پراش پرتو (XRD) X, جذب - واجذب نیتروژن و همچنین تصویرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تجزیه عنصری (EDX) شناسایی و تایید شد. عوامل موثر در انجام فرایند حذف از جمله اثر زمان تماس جاذب با محلول رنگ, pH, غلظت ابتدایی رنگ, غلظت الکترولیت و دما مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه های به دست آمده از آزمایش ها نشان داد که جاذب در زمانی حدود 1 ساعت با رنگ به تعادل می رسد و حذف رنگ در محلول بازی بهتر صورت می گیرد. همچنین فرایند جذب با افزایش غلظت ابتدایی رنگ و غلظت نمک افزایش پیدا کرد. اما با افزایش دما مقدار حذف رنگ کاهش می یابد این نتیجه گرمازا و خود به خودی بودن فرایند را نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جعفرقلی نژاد، علیرضا، ترکیان، لیلا، و دقیقی اصلی، مریم. (1392). استفاده از نانوجاذب مزوپروس کربنی CMK-3 برای تصفیه پساب رنگ Janus Green B. پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی)، 7(2)، 51-58. SID. https://sid.ir/paper/180042/fa

  Vancouver: کپی

  جعفرقلی نژاد علیرضا، ترکیان لیلا، دقیقی اصلی مریم. استفاده از نانوجاذب مزوپروس کربنی CMK-3 برای تصفیه پساب رنگ Janus Green B. پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی)[Internet]. 1392؛7(2):51-58. Available from: https://sid.ir/paper/180042/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا جعفرقلی نژاد، لیلا ترکیان، و مریم دقیقی اصلی، “استفاده از نانوجاذب مزوپروس کربنی CMK-3 برای تصفیه پساب رنگ Janus Green B،” پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی)، vol. 7، no. 2، pp. 51–58، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/180042/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی