مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

365

دانلود:

258

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر پارامترهای جوشکاری لیزر تپی ND: YAG بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن دوفازی 2205

صفحات

 صفحه شروع 2535 | صفحه پایان 2541

چکیده

 فرایند جوشکاری لیزر تپی ND: YAG با سرعت و گازهای محافظ مختلف بر روی فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 اعمال شد. تاثیر پارامترهای مختلف بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. چهار منطقه مختلف با محتوای آستنیت ثانویه متفاوت در ریزساختار جوش مشاهده شد. با تغییر گاز محافظ از آرگون به نیتروژن, درصد آستنیت ثانویه به طور چشمگیری تغییر نکرد. کسر آستنیت ثانویه با افزایش سرعت جوشکاری حدود 38 درصد کاهش نشان داد. عمق نفوذ جوش با تغییر گاز محافظ از آرگون به نیتروژن (حدود 26 و 14 درصد به ترتیب در سرعت 3/8 و 8/3 میلی متر بر ثانیه) و با افزایش سرعت جوشکاری (حدود 43 و 34 درصد به ترتیب تحت گاز محافظ آرگون و نیتروژن) کاهش یافت. تغییرات در مقادیر ریزسختی در امتداد خط جوش با مشخصه های ریزساختاری ارتباط داده شد. تغییر سرعت جوشکاری تاثیر چشمگیری بر تغییرات سختی نداشت. اما تغییر گاز محافظ از آرگون به نیتروژن سبب افزایش قابل توجه سختی شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صلواتی، مهرداد، مظاهری، یوسف، و شیخی، محسن. (1398). تاثیر پارامترهای جوشکاری لیزر تپی ND: YAG بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن دوفازی 2205. مهندسی مکانیک مدرس، 19(10 )، 2535-2541. SID. https://sid.ir/paper/179871/fa

  Vancouver: کپی

  صلواتی مهرداد، مظاهری یوسف، شیخی محسن. تاثیر پارامترهای جوشکاری لیزر تپی ND: YAG بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن دوفازی 2205. مهندسی مکانیک مدرس[Internet]. 1398؛19(10 ):2535-2541. Available from: https://sid.ir/paper/179871/fa

  IEEE: کپی

  مهرداد صلواتی، یوسف مظاهری، و محسن شیخی، “تاثیر پارامترهای جوشکاری لیزر تپی ND: YAG بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن دوفازی 2205،” مهندسی مکانیک مدرس، vol. 19، no. 10 ، pp. 2535–2541، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/179871/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی