video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,116

دانلود:

456

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ترکیب فیزیکی و میزان تولید زباله شهر همدان از خردادماه سال 1378 تا اردیبهشت 1379

صفحات

 صفحه شروع 34 | صفحه پایان 38

چکیده

 بی تردید تولید زباله در زندگی روزمره گریز ناپذیر است. این در حالیست که به این مقوله در مقایسه با مطالعات انجام یافته بر روی سایر معضلات زیست محیطی مانند آلودگی هوا وفاضلاب, کمتر پرداخته شده است. نظام مدیریت مواد زاید جامد مبتنی بر عناصر و اجزایی نظیر تولید زباله, نگهداری در محل تولید, جمع آوری, حمل و نقل و دفع می باشد و بدون آگاهی از میزان تولید زباله و نیز اجزای تشکیل دهنده آن امکان انجام برنامه ریزی دقیق و ارایه راهکارهای مناسب جمع آوری و دفع زباله فراهم نخواهد گردید. لذا در این مطالعه میزان زباله و آنالیز فیزیکی آن در فصول مختلف سال (از خرداد78 تا اردیبهشت 79 )مورد اندازه گیری و محاسبه قرارگرفت.نمونه ها در هر ماه با استفاده از روش نمونه برداری از بار کامیون (Truck-Load sampling) و به طریقه نمونه گیری سهمیه ای تصادفی انتخاب گردیده اند و ضمن توزین بار کامیون های حامل زباله جهت محاسبه مقدار زباله جمع آوری شده, درصد رطوبت, چگالی و درصد وزنی اجزای فیزیکی تشکیل دهنده زباله تعیین گردیده است.نتایج بدست آمده نشانگر تولید متوسط روزانه 33/252 تن زباله در سطح شهر همدان با چگالی 83/204 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. همچنین متوسط رطوبت زباله تولیدی این شهر معادل 46/22 درصد وزنی محاسبه گردید. میانگین مقادیر اجزاء فیزیکی نیز در ماههای پژوهش معادل 72/77% مواد فسادپذیر, 75/5% کاغذ, 42/5% پلاستیک , 15/3% پارچه و منسوجات, 11/2% فلزات, 04/1% شیشه و 92/4% سایر مواد بوده است. همچنین بیشترین مقدار تولید زباله در این شهر مربوط به اسفندماه با 328 تن و کمترین مقدار نیز مربوط به آذرماه با 196 تن بوده است. در مجموع با استناد به مطالب فوق الذکر, می توان نتیجه گرفت که با اجرای برنامه های مناسب بازیافت از مبدا تولید و تهیه کود کمپوست, امکان ممانعت از دفن روزانه 183 تن مواد زاید فسادپذیر با قابلیت تهیه کود و 14 تن کاغذ, 13 تن پلاستیک و 5 تن فلزات مختلف که دارای ارزش اقتصادی قابل توجهی می باشند فراهم خواهد گردید.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

صمدی، محمدتقی، و مرشدی سیف، مرتضی. (1382). بررسی ترکیب فیزیکی و میزان تولید زباله شهر همدان از خردادماه سال 1378 تا اردیبهشت 1379. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 10(3 (مسلسل 29))، 34-38. SID. https://sid.ir/paper/17973/fa

Vancouver: کپی

صمدی محمدتقی، مرشدی سیف مرتضی. بررسی ترکیب فیزیکی و میزان تولید زباله شهر همدان از خردادماه سال 1378 تا اردیبهشت 1379. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1382؛10(3 (مسلسل 29)):34-38. Available from: https://sid.ir/paper/17973/fa

IEEE: کپی

محمدتقی صمدی، و مرتضی مرشدی سیف، “بررسی ترکیب فیزیکی و میزان تولید زباله شهر همدان از خردادماه سال 1378 تا اردیبهشت 1379،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 10، no. 3 (مسلسل 29)، pp. 34–38، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/17973/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی