مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مکانیک مدرس | سال:1392 | دوره:13 | شماره:3 | صفحه شروع:117 | صفحه پایان:127

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

157

دانلود:

102

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی مستقیم عددی کاهش درگ آشفته در یک کانال افقی توسط میکروفیبرها در رینولدز بالا با استفاده از یک مدل بستگی جبری

نویسنده

موسائی امین

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 127

چکیده

 در مقاله حاضر, نتایج شبیه سازی مستقیم عددی پدیده کاهش درگ به کمک میکروفیبرها در جریان کانال آشفته در عدد رینولدز برشی Rer=950 گزارش شده است. برای این منظور, از حل عددی معادلات ناویر - استوکس سه بعدی و وابسته به زمان برای جریان تراکم ناپذیر یک سیال غیرنیوتنی استفاده شده است. تانسور تنش غیرنیوتنی تابع توزیع جهت گیری فضایی فیبرها می باشد که برای محاسبه آن از یک مدل بستگی جبری که اخیرا پیشنهاد شده استفاده شده است. نشان داده شده که استفاده از این مدل جبری, به دلیل کاهش چشمگیر حجم محاسبات, امکان شبیه سازی مستقیم در اعداد رینولدز بالا را می دهد. در نهایت, کمیت های آماری جریان آشفته (بطور خاص نمایه سرعت متوسط, تنش های رینولدز) نشان داده و بحث شده اند. تغییرات در ایزوتروپی تانسور تنش رینولدز به کمک مثلث ایزوتروپی لاملی نشان داده ایم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID