مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مکانیک مدرس | سال:1392 | دوره:13 | شماره:3 | صفحه شروع:76 | صفحه پایان:92

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

205

دانلود:

134

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی سه بعدی آیرودینامیکی ایمپلر توربین شعاعی به روش طراحی مستقیم

صفحات

 صفحه شروع 76 | صفحه پایان 92

چکیده

 در این تحقیق طراحی آیرودینامیکی ایمپلر توربین جریان شعاعی با استفاده از روش مستقیم در دو مرحله طراحی یک بعدی و سه بعدی انجام گردیده و با روشی جدید, هندسه سه بعدی پره بدون بکارگیری نرم افزارهای تولید هندسه و تنها با استفاده از کد نوشته شده به دست آمده است. علاوه براین با استفاده از این کد میتوان کلیه خواص جریان را در نقاط مختلف پره بررسی کرد. روشهای جدیدی که در این طراحی استفاده شده باعث صرف زمان و هزینه کمتر و دقت بالاتر نسبت به روشهای مستقیم گذشته شده است. در بخش اول, طراحی یک بعدی انجام شده است. ورودی های این طراحی شامل دما و فشار سکون ورودی, دبی جرمی و نسبت فشار توربین می باشد. در این طراحی هدف به دست آوردن هندسه پرهای با نسبت ابعاد ورودی و خروجی مطابق با مقادیر ایده آل پیشنهادی از آزمایشهای تجربی است. روش انجام این طراحی, همگرایی در بازده ایمپلر می باشد. در بخش دوم این تحقیق طراحی سه بعدی به روشی جدید که شامل طراحی مقدماتی و جزئیات می باشد, انجام شده است. در جهت صحه گذاری نتایج طراحی یک بعدی از نتایج آزمایشگاهی و برای طراحی سه بعدی از تحلیل عددی استفاده شده است. در تمام این مراحل, تطابق بسیار خوبی بین نتایج مشاهده می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID