video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

814

دانلود:

233

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثرات ترکیب "فنتانیل + لیدوکائین + پاولون" با لیدوکائین در بیحسی منطقه ای داخل وریدی

صفحات

 صفحه شروع 12 | صفحه پایان 16

چکیده

 از روش بیحسی داخل وریدی منطقه ای(IVRA) در اعمال جراحی زیر آرنج و زیر زانو استفاده میگردد. لیدوکائین شایعترین دارویی است که در این روش استفاده می شود اما بدلیل ایجاد عوارض سیستم اعصاب مرکزی و قلبی عروقی استفاده از آن با احتیاط انجام می گیرد و لذا استفاده ازجایگزینهایی به جای آن مورد بررسی قرار گرفته است و این مطالعه نیز با این هدف انجام گردید و فنتانیل و پاولون بعنوان داروهای کمکی و در جهت کاهش مقدار لیدوکائین و مقایسه اثر آن با لیدوکائین تنها در روش بیحسی منطقه ای داخل وریدی مورد استفاده قرار گرفت.در این مطالعه کارآزمائی بالینی تصادفی شده دوسوکور 54 نفر بیمار A S A I , II که جهت عمل ارتوپدی انتخاب شده بودند بطور اتفاقی به دو گروه 27 نفری تقسیم شدند. به یک گروه لیدوکائین (m g200 با حجم 40cc ) و به گروه دیگر ترکیب لیدوکائین(100mg)+ فنتانیل(0.05mg)+ پاولون (0.5mg) با حجم 40cc تزریق گردید. پارامترهای زمان شروع بلوک (توسط تست Pinprick)-طول مدت عمل-زمان بازکردن تورنیکه اول و دوم- کیفیت بلوک-زمان بازگشت حس درد- طول مدت بلوک-طول مدت بیدردی پس از عمل و رضایت جراح و بیمار مورد ارزیابی و ثبت قرار گرفت. سپس نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون آماری x2 و ازطریق نرم افزار آماری Epi6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان موفقیت بلوک در هر دو گروه یکسان بود. میانگین زمان شروع بلوک در گروه لیدوکائین (3/5 دقیقه) نسبت به گروه لیدوکائین+فنتانیل+پاولون (7/7دقیقه) کمتر بود (00008/0=P). کیفیت بلوک و میزان رضایت جراح و بیمار در هر دو گروه تقریبا یکسان و از نظر آماری معنی دار نبود. طول مدت عمل نیز برای هر دو گروه تقریبا یکسان بود. زمان بازگشت درد پس از بازکردن تورنیکه در گروه لیدوکائین+فنتانیل+پاولون(15.5 دقیقه) نسبت به گروه لیدوکائین(6/6 دقیقه) طولانی تر بود که از نظر آماری معنی دار بود(00001/0=P).با توجه به نتایج فوق میتوان نتیجه گرفت که استفاده از ترکیب لیدوکائین+فنتانیل+پاولون(حاوی نصف دوز کامل لیدوکائین) بر لیدوکائین(با دوز کامل) به تنهایی ارجحیت دارد و میزان عوارض ناشی از لیدوکائین را به حداقل می رساند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آل بویه، محمودرضا، و آذریان، منصور. (1382). مقایسه اثرات ترکیب "فنتانیل + لیدوکائین + پاولون" با لیدوکائین در بیحسی منطقه ای داخل وریدی. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 10(1 (مسلسل 27))، 12-16. SID. https://sid.ir/paper/17965/fa

  Vancouver: کپی

  آل بویه محمودرضا، آذریان منصور. مقایسه اثرات ترکیب "فنتانیل + لیدوکائین + پاولون" با لیدوکائین در بیحسی منطقه ای داخل وریدی. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1382؛10(1 (مسلسل 27)):12-16. Available from: https://sid.ir/paper/17965/fa

  IEEE: کپی

  محمودرضا آل بویه، و منصور آذریان، “مقایسه اثرات ترکیب "فنتانیل + لیدوکائین + پاولون" با لیدوکائین در بیحسی منطقه ای داخل وریدی،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 10، no. 1 (مسلسل 27)، pp. 12–16، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/17965/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی