مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

632

دانلود:

199

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

معرفی لوله گردبادی دوجداره و مقایسه تجربی عملکرد آن با لوله گردبادی معمولی

صفحات

 صفحه شروع 166 | صفحه پایان 174

چکیده

 لوله گردبادی دوجداره لوله گردبادی معمولی است که اجازه عبور دوباره جریان از روی لوله گرم را می دهد و برای اولین بار در این مقاله معرفی می شود. جریان در این طرح جدید, پس از عبور از شیر مخروطی اجازه پیدا نمی کند تا از خروجی گرم خارج شود, بلکه مجددا از روی لوله گرم می گذرد و اتلاف حرارتی لوله گرم را افزایش می دهد. برای بررسی میزان جدایش دمایی که بوسیله لوله گردبادی دو جداره اتفاق می افتد, عملکرد این لوله گردبادی بصورت تجربی آزمایش و با عملکرد لوله گردبادی معمولی مقایسه شده است. آزمایش برای فشار ثابت 4 بار, با گاز طبیعی انجام می شود. نسبت طول لوله به قطر لوله گرم در هر دو نمونه لوله گردبادی 10 می باشد. قطر اریفیس سرد هر دو ژنراتور 6.4 میلیمتر است. مشاهده گردید عبور مجدد جریان از روی لوله گرم در لوله گردبادی دو جداره, بازده سرمایشی لوله گردبادی معمولی را 24% در نقطه حداکثر اختلاف دمای سرد بهبود بخشیده است. کسر جرمی سرد که در آن حداقل دمای سرد در لوله گردبادی دو جداره اتفاق می افتد کمتر از مقدار مربوط به لوله گردبادی معمولی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سعدی، میثم، و فرزانه گرد، محمود. (1393). معرفی لوله گردبادی دوجداره و مقایسه تجربی عملکرد آن با لوله گردبادی معمولی. مهندسی مکانیک مدرس، 14(11)، 166-174. SID. https://sid.ir/paper/179509/fa

  Vancouver: کپی

  سعدی میثم، فرزانه گرد محمود. معرفی لوله گردبادی دوجداره و مقایسه تجربی عملکرد آن با لوله گردبادی معمولی. مهندسی مکانیک مدرس[Internet]. 1393؛14(11):166-174. Available from: https://sid.ir/paper/179509/fa

  IEEE: کپی

  میثم سعدی، و محمود فرزانه گرد، “معرفی لوله گردبادی دوجداره و مقایسه تجربی عملکرد آن با لوله گردبادی معمولی،” مهندسی مکانیک مدرس، vol. 14، no. 11، pp. 166–174، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/179509/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی