مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

90

دانلود:

30

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی عددی فرآیندهای برش و برش دقیق به کمک مدل آسیب نرم لمتر به همراه تئوری تغییر شکل های بزرگ

نویسندگان

حاجی ابوطالبی فرهاد

صفحات

 صفحه شروع 96 | صفحه پایان 102

چکیده

 آسیب فلزات, فرآیند فیزیکی پیشرونده ای است که در نهایت منجر به شکست آنها می شود. در این تحقیق ابتدا, مدل کوپله الاستیک - پلاستیک - آسیب نرم لمتر به همراه تئوری تغییر شکل های بزرگ توسعه داده شده و به صورت یک زیربرنامه در کد آباکوس صریح پیاده سازی می شود. سپس با انجام آزمایش های کشش استاندارد و ریزسختی سنجی ویکرز, خواص مکانیکی و آسیب برای فولاد St14 تعیین می شود. برای ارزیابی مدل آسیب و همچنین خواص تعیین شده, فرآیندهای برش و برش دقیق توسط مدل در دو حالت تئوری تغییر شکل های بزرگ و کوچک شبیه سازی می شوند. مقایسه نتایج شبیه سازی های عددی و گزارش های تجربی نشان می دهد که مدل آسیب نرم لمتر به همراه تئوری تغییر شکل های بزرگ می تواند به دقت رشد آسیب, شروع, گسترش ترک و شکست نرم را در فرآیندهای شکل دهی فلز با تغییر شکل های بزرگ پیش بینی نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی