مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مکانیک مدرس
سال:1392 | دوره:13 | شماره:6
صفحه شروع:103 | صفحه پایان:113

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

318

دانلود:

139

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی فرآیند بازپخت ورق پلی کربنات جهت رفع تنش های پسماند

نویسنده

ذاکری مهناز

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 113

چکیده

 در این تحقیق فرآیندهای حرارتی موجود برای رفع تنش های پسماند از صفحات پلی کربنات, بررسی و با آزمایش های گسترده ارزیابی می شوند. در هر مرحله از این آزمایش ها با تغییر و تصحیح مناسب پارامترهای سیکل حرارتی, عملیات بازپخت متعددی به صورت سعی و خطا بر روی قطعات اجرا می شود. در نهایت با بررسی نتایج حاصله, فرآیند حرارتی اصلاح شده ای پیشنهاد می شود که ضمن کاهش زمان و هزینه بازپخت, امکان تنش زدایی از ورق پلی کربنات را فراهم نماید. در این فرآیند, ابتدا دمای قطعه تا 100 درجه سانتی گراد با نرخ 20oC/h افزایش داده می شود. نمونه ها برای خشک شدن به مدت 3 ساعت در این دما نگه داشته شده و سپس افزایش دما تا دمای انتقال شیشه ای, با نرخ 5oC/h ادامه می یابد. پس از آن نمونه ها با نرخ1oC/h گرم می شوند تا به دمای Tmax=156oC برسند. پس از رسیدن به این دما, بلافاصله خنک کاری آغاز می شود و نرخ خنک کاری, مشابه نرخ گرم کردن نمونه ها خواهد بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.